Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego – teraźniejszość i przyszłość.


15 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

konf_krakow-2W siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 4 listopada, w roku 95. rocznicy powstania kurateli sądowej odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego- teraźniejszość i przyszłość, przygotowana przez Kuratorską Służbę Sądową okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie. W konferencji wzięli udział pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. konstytucyjnych praw rodziny p. Anna Andrzejewska, przedstawiciele władz Sądu Apelacyjnego, władze Sądu Okręgowego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych, przedstawiciele kadry naukowej PAN oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawiciele prezydium Krajowej Rady Kuratorów, kuratorzy okręgowi apelacji krakowskiej i okręgu gdańskiego oraz kuratorzy zawodowi rodzinni z apelacji krakowskiej. Konferencja była okazją do wymiany myśli naukowej i wiedzy praktycznej w celu poszukiwania najbardziej skutecznych rozwiązań dla kurateli rodzinnej.


konf_krakow1-2 konf_krakow-2 konf_krakow2-2

Problematyka ujęta w wystąpieniach zaproszonych naukowców obejmowała następujące tematy:

– Rola i zadania kuratora rodzinnego w kontekście projektowanych zmian przepisów Ustawy o kuratorach sądowych i innych aktów prawnych. Organizacja kurateli rodzinnej w krajach Unii Europejskiej – dr hab. prof. Marek Andrzejewski.

– Konwencja Haska. Rola kuratora wynikająca z zapisów konwencji. Postępowanie kuratora w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem – dr Natalia Schulz.

– Przestępczość nieletnich i jej uwarunkowania. Realizacja i wykonanie środków wychowawczych i karnych wobec nieletnich – dr hab. Prof. Irena Rzeplińska.

– Metodyka pracy kuratora rodzinnego z nieletnim w kontekście realizacji sprawiedliwości naprawczej i wykorzystania mediacji w postępowaniu wykonawczym dr Beata Czarnecka-Dzialuk.

 

W trakcie konferencji przestawiono także w formie prezentacji działalność Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

 

Informacja przygotowana i udostępniona przez Biuro Kuratora Okręgowego w Krakowie.

* * * * *