Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom w Nowym Sączu.


13 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

zdjecieW dniu 3 listopada 2014 r. w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, Zakładem Karnym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza, powołujące do życia Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom. Jednym z inicjatorów powstania tej instytucji był pan Krzysztof Jasiński- zastępca Kuratora Okręgowego w okręgu nowosądeckim. Jest to pierwsza i jedyna inicjatywa tego typu w regionie, której celem jest koordynacja działań w zakresie świadczenia pomocy postpenitencjarnej (m.in. bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pomocy rzeczowej, aktywizacji zawodowej). Osoby zaangażowane w działalność Centrum będą działać bezinteresownie, na zasadzie wolontariatu, a pomoc udzielana osobom opuszczającym jednostki penitencjarne będzie świadczona tak długo, jak będzie to potrzebne do ustabilizowania ich warunków i właściwości osobistych. Wymagane warunki, to dobre chęci i odpowiednia motywacja.

Poniżej udostępniamy odnośnik do rozmowy z panem Krzysztofem Jasińskim, inicjatorem powstania Centrum, opublikowanej na stronach Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

>> Powrót na wolność i do życia. <<

* * * * *