Nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw.


30 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

mlotekW dalszym ciągu trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, a to w wyniku przygotowanego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241); poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 2024); senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2267).

W pracach tych aktywny udział biorą kuratorzy sądowi, szczególnie w osobach przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka oraz przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK- Tomasza Krzymińskiego, wspieranych przez poszczególnych delegatów do KRK, przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich oraz ekspertów KRK- Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka.

więcej

* * * * *

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.


27 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

info_SPCW dniu 27 listopada Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Wojciech Hajduk.

Środowisko kuratorskie reprezentowane było przez przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka oraz zastępce przewodniczącego- Grzegorza Kozerę.  Ponadto obecni byli Tomasz Krzymiński- przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK i delegat do KRK z okręgu białostockiego, Lech Sobieszczuk- przewodniczący Komisji Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążeń Obowiązkami i delegat okręgu lubelskiego, Elżbieta Żytyńska-Chwast- delegat okręgu gliwickiego. Obecny był również Andrzej Martuszewicz- eskpert KRK i prezes Fundacji PROBARE.

Poniżej udostępniamy odnośnik do pełnego zapisu wideo z przebiegu posiedzenia, do zapoznania się z którym zachęcamy.

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat
aktualnej sytuacji kuratorów sądowych
.

* * * * *

Posiedzenie Sejmowej Komisji SPC i zmiany w zakresie czynności Kierownictwa MS.


19 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

SPCSejm RPW dniu 27 listopada br. (czwartek) o godz. 11:30 planowane jest posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego przedstawiona zostanie przez Ministra Sprawiedliwości informacja na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.

Ponadto w dniu 13 listopada 2014 r. Minister Sprawiedliwości wydał Zarządzenie nr 183/14/BM zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2014 r., poz. 167). W wyniku tych zmian nadzór nad działalnością kuratorów sądowych przekazany został obecnemu Sekretarzowi Stanu, panu Jerzemu Kozdroniowi (§ 2 ust. 1 pkt 15 zarządzenia).

Tekst ujednolicony Zarządzenie nr 138/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2014 r.

* * * * *

Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego – teraźniejszość i przyszłość.


15 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

konf_krakow-2W siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 4 listopada, w roku 95. rocznicy powstania kurateli sądowej odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego- teraźniejszość i przyszłość, przygotowana przez Kuratorską Służbę Sądową okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie. W konferencji wzięli udział pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. konstytucyjnych praw rodziny p. Anna Andrzejewska, przedstawiciele władz Sądu Apelacyjnego, władze Sądu Okręgowego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych, przedstawiciele kadry naukowej PAN oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawiciele prezydium Krajowej Rady Kuratorów, kuratorzy okręgowi apelacji krakowskiej i okręgu gdańskiego oraz kuratorzy zawodowi rodzinni z apelacji krakowskiej. Konferencja była okazją do wymiany myśli naukowej i wiedzy praktycznej w celu poszukiwania najbardziej skutecznych rozwiązań dla kurateli rodzinnej.

więcej

* * * * *

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom w Nowym Sączu.


13 listopada 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

zdjecieW dniu 3 listopada 2014 r. w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, Zakładem Karnym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza, powołujące do życia Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom. Jednym z inicjatorów powstania tej instytucji był pan Krzysztof Jasiński- zastępca Kuratora Okręgowego w okręgu nowosądeckim. Jest to pierwsza i jedyna inicjatywa tego typu w regionie, której celem jest koordynacja działań w zakresie świadczenia pomocy postpenitencjarnej (m.in. bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pomocy rzeczowej, aktywizacji zawodowej). Osoby zaangażowane w działalność Centrum będą działać bezinteresownie, na zasadzie wolontariatu, a pomoc udzielana osobom opuszczającym jednostki penitencjarne będzie świadczona tak długo, jak będzie to potrzebne do ustabilizowania ich warunków i właściwości osobistych. Wymagane warunki, to dobre chęci i odpowiednia motywacja.

Poniżej udostępniamy odnośnik do rozmowy z panem Krzysztofem Jasińskim, inicjatorem powstania Centrum, opublikowanej na stronach Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

>> Powrót na wolność i do życia. <<

* * * * *

Następna strona »