Konferencja Kuratorów Sądowych w Kwidzynie.


10 października 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

logo_kwidzyn

W dniu 30 września 2014 r. w sali audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury w Kwidzynie odbyła się Konferencja w 95 rocznicę powstania kurateli sądowej, zorganizowana przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Rocznica stała się okazją do spotkania osób i instytucji, które w szerokim zakresie na co dzień współdziałają w procesie resocjalizacji i działań mających na celu poprawienie sytuacji podopiecznych, którzy zostali powierzeni ich pieczy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej obu powiatów, zakładów karnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zakładów, w których wykonywana jest praca na cele społeczne, kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku wraz ze swoim zastępcą oraz kuratorzy społeczni, wspomagający pracę kuratorów zawodowych.

W trakcie konferencji, między innymi wystąpił pan Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji „Probare” w Warszawie, który przedstawił problemy budowania systemu kurateli na przestrzeni ostatnich lat. Wystąpiła także pani Grażyna Rymaszewska, lekarz psychiatra, która przedstawiła prezentację na temat alkoholowego zespołu płodowego (FAS) oraz pani Elżbieta Ciastoń–Przecławska doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, która z kolei przedstawiła uczestnikom konferencji inne spojrzenie na zagadnienie zdrowia.

kwidzyn11 kwidzyn10 kwidzyn3

Szczególnie zaangażowanym kuratorom społecznym, którzy wykonują swoje obowiązki w znacznie szerszym zakresie niż nakazuje to ustawa o kuratorach sądowych Prezes Sądu Rejonowego w Kwidzynie, pan Wojciech Zelmański wręczył listy gratulacyjne

kwidzyn9 kwidzyn1 kwidzyn7

Cytując ustawę o Kuratorach Sądowych kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych. Uzyskiwanie dobrych efektów oddziaływań zależy od wielu czynników i osób – im więcej osób zgodnie współdziała na rzecz swoich podopiecznych, tym te działania są bardziej skuteczne.

kwidzyn2 kwidzyn8 kwidzyn6

Kuratorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom samorządowym, organizacjom, pracownikom socjalnym, pracownikom jednostek penitencjarnych i stowarzyszeniom za udzielaną pomoc, wsparcie i życzliwość życząc wytrwałości w wykonywaniu obowiązków oraz osobistego zadowolenia z efektów swojej pracy.

kwidzyn5 kwidzyn4

 

Program Konferencji – Kwidzyń, 30.09.2014 r. 

* * * * *