II Kongres Kuratorski. Warszawa, 25-26 września 2014.


29 września 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

mini_KongresW dniach 25-26 września 2014 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości odbył się II Kongres Kuratorski: Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu- efekty i oczekiwania, zorganizowany przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi. W wydarzeniu tym udział wziął obecny Minister Sprawiedliwości- Pan Cezary Grabarczyk, który otwierając obrady kongresowe, powiedział: Jestem przekonany, że kongres będzie wyjątkową okazją do refleksji nad stanem kurateli sądowej w Polsce oraz kierunkami jej rozwoju.

więcej

* * * * *

Pedagogika resocjalizacyjna. Marek Konopczyński.


13 września 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

konopczynskiNa polskim rynku wydawniczym ukazała się najnowsza książka autorstwa prof. Marka Konopczyńskiego, uzupełniająca serię podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce, stając się tym samym kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu. Tytuł książki, to Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących.

Podręcznik ten, liczący 208 stron, skierowany jest do szerokiego grona czytelników: od studentów nauk społecznych (pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii, pracy socjalnej) poczynając poprzez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów sądowych, wychowawców zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich, wychowawców w zakładach karnych i aresztach śledczych), pracowników resortu edukacji (pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek wychowawczych, specjalnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych), działaczy i wolontariuszy z organizacji pozarządowych, na pracownikach szeroko rozumianego sektora pomocy społecznej kończąc (pracownicy socjalni, wychowawcy w placówkach socjalizacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodziny itp.). Po więcej informacji zapraszamy na stronę wydawnictwa IMPULS.

konopczynskiPrzy tej okazji jest nam niezmiernie miło poinformować, iż postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, JM dr hab. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium WSNS uzyskał tytuł naukowy Profesora Nauk Społecznych.

Panie Profesorze, wraz z gratulacjami proszę przyjąć życzenia satysfakcji z pracy, wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń oraz wielu dalszych osiągnięć. Do tych gratulacji pragniemy dołączyć także życzenia nieustannej sympatii środowiska kuratorskiego w Polsce, albowiem nadanie Panu Profesorowi tej wysokiej godności naukowej cieszy nas szczególnie. W swej długiej, obszernej i bogatej działalności naukowej obdarzył Pan swoją życzliwością i cenną współpracą wszystkich kuratorów sądowych, za co jesteśmy Panu Profesorowi serdecznie wdzięczni.

 

więcej

* * * * *

VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich.


13 września 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Piłkarz

Już po raz ósmy Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Familia” w Jarocinie będzie głównym organizatorem Turnieju Piłki Nożnej. W tym roku VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej odbędzie się w dniach 17-18 października w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 2. Impreza skierowana jest do uczestników ośrodków kuratorskich w całej Polsce, a udział w niej jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie podczas samego turnieju. Od samego początku swojego istnienia Turniej ten cieszy się zainteresowaniem. Celem Turnieju jest integracja ośrodków kuratorskich na terenie całej Polski, a przede wszystkim stworzenie możliwości wspaniałej zabawy i uczciwej rywalizacji. Uczestnicy ośrodka to młodzi ludzie, potrzebujący wsparcia i wskazania prawidłowej drogi w życiu, a tego typu imprezy stwarzają świetne możliwości oddziaływania.

 Zaproszenie

więcej

* * * * *

Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowego.


1 września 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Literatura |

Wydawnictwo „Adam Marszałek” z Torunia jest wydawcą publikacji pt. Ochrona i wsparcie rodziny w pracy z osobami objętymi dozorem kuratora sądowegoautorstwa dr Anny Dominiki Chmielewskiej- starszego kuratora zawodowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku. Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszej publikacji są sytuacja życiowa osób objętych dozorem kuratora sądowego oraz poznanie wpływu środowiska rodzinnego na ich obecne położenie. Okoliczności związane z popełnieniem przez nich przestępstwa, a także z ich codziennym funkcjonowaniem pozwalają na sformułowanie pytań na temat roli i znaczenia rodziny w powodzeniu procesu ich resocjalizacji oraz roli kuratora sądowego w tym procesie. W książce podjęto próbę odpowiedzi na te pytania.

ADChmielewska 1409598874_7ea1637d39239f22f40082dc126b1452

Pani Kurator gratulujemy serdecznie, życząc dalszych sukcesów.

więcej

* * * * *