Wychowankowie Ośrodków Kuratorskich w hołdzie powstańcom.


12 sierpnia 2014 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Lekcja patriotyzmu dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

pod patronatem

Ministra Sprawiedliwości RP Pana Marka Biernackiego
Warszawa 30 lipca – 1 sierpnia 2014 r.

Wychowanie patriotyczne młodzieży jest jednym z elementów pracy wychowawczej ośrodków kuratorskich. Koncentruje się ono przede wszystkim na kształtowaniu świadomości przynależności i odpowiedzialności za środowisko lokalne i „małe ojczyzny”. Przypadająca w bieżącym roku 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była wyjątkową okazją dla spotkania się młodzieży ośrodków kuratorskich z Powstańcami, którzy 70 lat temu byli ich rówieśnikami. Wyjazd do Stolicy był także doskonałą okolicznością przeprowadzenia lekcji wychowania patriotycznego w warunkach historycznej i współczesnej Warszawy – Miasta Nieujarzmionego.

rocznicapw3 rocznicapw5 rocznicapw1 rocznicapw

Poprzez zajęcia profilaktyczne w ośrodkach kuratorskich nieletni zostali przygotowani pod względem dyscypliny i przestrzegania zasad bezpieczeństwa do udziału w poważnych wydarzeniach publicznych. Zarówno sama podróż, pobyt i partycypacja w państwowych obchodach rocznicy, wizyty w najważniejszych miejscach władzy państwowej potwierdził sens zaangażowania i inwestowania w młodzież niedostosowaną społecznie. Warto pamiętać o transcendencji, wychodzeniu poza schematy w resocjalizacji nieletnich. W ten bowiem sposób, poprzez niesztampowe oddziaływania, ekspozycję w sytuacjach społecznych, bezpośrednie i namacalne doświadczanie – przeżywanie, młodzi ludzie mają możliwość „stawania się” i odkrywania nowej jakości w sobie i w relacjach interpersonalnych.

Grupa 25 nieletnich (wyróżniających się pozytywnie podczas zajęć w ośrodkach) pod opieką kuratorów z ośrodków kuratorskich ze Słupska, Damnicy, Człuchowa i Miastka realizowała wszystkie te elementy przez intensywne trzy dni w Warszawie. Po całonocnej podróży wychowankowie w dniu 30 lipca 2014 r. młodzież została zapoznana z elementami obowiązków Prezydenta RP w trakcie zwiedzania Pałacu Prezydenckiego. Następnie, po spacerze warszawską starówką, młodzież przez kilka godzin miała możliwość interaktywnej nauki – zabawy w Centrum Nauki Kopernik. Odkrywane na nowo i dotykalne prawa fizyki robiły ogromne wrażenie.

W dniu 31 lipca 2014 r. słupska młodzież pierwszy raz w życiu uczestniczyła w takiej lekcji historii. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, dochodzące zewsząd odgłosy wojny, żywa, emocjonalna i wysoce merytoryczna relacja przewodnika pamiętającego wydarzenia Powstania Warszawskiego z licznymi mrożącymi krew w żyłach dygresjami zapadnie z pewnością młodzieży w pamięci na zawsze. Możliwość wejścia w kanały, dotknięcia ówczesnej broni wzbudzały nie lada emocje.

rocznicapw6rocznicapw11 rocznicapw4

Po zwiedzaniu – doświadczaniu Muzeum Powstania Warszawskiego grupa nieletnich z ośrodków kuratorskich Sądu Okręgowego w Słupsku została podjęta w Gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przez Pana Marka Biernackiego Ministra Sprawiedliwości RP. Podczas spotkania z Panem Ministrem młodzież zachowała się godnie z przyjętym uzusem spotkań z osobami piastującymi najwyższe stanowiska w państwie. Młodzież otrzymała od Pana Ministra upominki oraz książki „Miasto 44”. Po pamiątkowym zdjęciu nieletni zostali zaproszeni do zwiedzania podziemi Ministerstwa Sprawiedliwości, w których mieszczą się cele i inne pomieszczenia wykorzystywane przez laty przez Urząd Bezpieczeństwa. Wrażenia dające do myślenia…

Kolejnym elementem w dniu 31. lipca było zwiedzanie Łazienek Królewskich, Pomarańczarni oraz Pałacu Kultury i Nauki włącznie z tarasem widokowym. Na zakończenie tego pełnego przeżyć dnia młodzież udała się do kina na obcowanie z inną tym razem kulturą.

Dzień 1. sierpnia był bardzo podniosły. Nieletni pierwszy raz w życiu uczestniczyli bezpośrednio w państwowych obchodach. Przemarsz wojsk, salwy honorowe, przemówienia najważniejszych person z kraju obserwowany z najbliższej odległości na Placu Piłsudskiego oraz przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej, to kolejna dawka uczestnictwa w lekcji wychowania patriotycznego. W tym dniu wszyscy ubrani byli w koszulki okolicznościowe Powstania Warszawskiego, które zwracały uwagę przechodniów. Młodzież w wyjątkowych strojach była zaczepiana przez uczestników uroczystości z całego świata. Była to wartość dodana – rozmowy z uczestnikami i potomkami Bohaterów Powstania.

Po uroczystościach rangi państwowej nieletni zwiedzili Gmach Sejmu RP i poznali meandry symboliczne, historyczne i polityczne miejsca stanowienia prawa w Polsce. Po wyjściu z Sejmu wszyscy zamarli, jak cała Stolica i nie tylko. Godzina W, biało – czerwone race i wszystko w bezruchu, w ciszy i jednocześnie odgłosu syren…

Po spacerze starówką Warszawy, grupa uczestników projektu udała się ponownie na Plac Piłsudskiego. Zmiana warty honorowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza i czterdziestotysięczny tłum z serca śpiewający (nie)zakazane piosenki. Wszyscy, bez wyjątku, śpiewali przez prawie 2 godziny od Warszawianki, przez Pałacyk Michla, aż o Warszawskich Dzieci. Niezwykły koncert. Pojawiały się łzy, emocje najwyższym poziomie w jedności patriotycznej. Po tych intensywnych dawkach wiedzy, emocji, przeżyć, spotkań nieletni udali się do swoich domów, małych ojczyzn, chyba trochę inni…

Projekt nie mógłby zostać zrealizowany gdyby nie mecenat Pana Marka Biernackiego Ministra Sprawiedliwości RP, przychylność Pana Marka Łukaszewicza Dyrektora Biura Ministra oraz Pana Jakuba Jamki Zastępcy Dyrektora Biura Ministra. Wsparcie Pana Prezesa Sądu Okręgowego, Prezesów Sądu Rejonowego w Słupsku i w Człuchowie oraz Dyrektorów tych sądów stanowiło kanwę przystąpienia do przygotowań i realizacji przedsięwzięcia.

Nie do przecenienia okazała się wysoka skuteczność organizacyjna Pani Anny Chomiuk – Żywalewskiej – głównej specjalistki Biura Ministra, która na miejscu koordynowała wszystkie etapy realizacji projektu. Jednakże to osobiste zaangażowanie Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Słupsku Pana Tadeusza Jedynaka nadało kształt merytoryczny tej niezwykłej lekcji wychowana patriotycznego, pierwszej w Polsce dla nieletnich wychowanków ośrodków kuratorskich.

Każdy z kierowników ośrodków kuratorskich w Człuchowie, Damnicy, Miastku i Słupsku stanął na wysokości zadania prowadząc spójne, bardzo sprawne działania przygotowujące, realizujące i domykające realizację projektu. Kierownicy oraz wychowawcy ośrodków kuratorskich wzięli na siebie dużą odpowiedzialność w zakresie przygotowana nieletnich do uczestnictwa w tak niezwykłym i bezprecedensowym projekcie oraz powzięli bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanków podczas resocjalizacji wychodzącej poza wszelkie schematy.

* * * * *