Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz. Wydanie drugie.


19 sierpnia 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura,Niezbędnik |

okladkakomentarzjedynakstasiakNakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się 2. wydanie Komentarza do ustawy o kuratorach sądowych, autorstwa Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

Drugie wydanie publikacji zostało uaktualnione i uwzględnia dokonane w ciągu ostatnich kilku lat nowelizacje komentowanej ustawy oraz innych ustaw, które wpływają na zakres zadań kuratorów sądowych, m.in. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy Kodeks karny wykonawczy. Ponadto podejmuje także próbę udzielenia odpowiedzi na wątpliwości i problemy związane ze stosowaniem ustawy o kuratorach sądowych, które ujawniły się od czasu jego pierwszego wydania komentarza. Stan prawny datowany jest na 15 lipca 2014 roku.

Okładka   Wstęp   Spis treści

* * * * *

Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne.


15 sierpnia 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

oswiadczenia Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne, który w dniu 18 lipca br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Z projektem, jego uzasadnieniem oraz innymi dokumentami można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – tutaj.

Zdaniem projektodawcy- projekt ten stanowi propozycję uporządkowania uregulowań dotyczących składania oświadczeń majątkowych oraz ujęcie w jednym akcie prawnym i ujednolicenie zasad składania ich przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby zatrudnione w sferze publicznej, których zakres obowiązków lub uprawnień uzasadnia ujawnianie przez te osoby ich stanu majątkowego.

więcej

* * * * *

Wychowankowie Ośrodków Kuratorskich w hołdzie powstańcom.


12 sierpnia 2014 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Lekcja patriotyzmu dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

pod patronatem

Ministra Sprawiedliwości RP Pana Marka Biernackiego
Warszawa 30 lipca – 1 sierpnia 2014 r.

Wychowanie patriotyczne młodzieży jest jednym z elementów pracy wychowawczej ośrodków kuratorskich. Koncentruje się ono przede wszystkim na kształtowaniu świadomości przynależności i odpowiedzialności za środowisko lokalne i „małe ojczyzny”. Przypadająca w bieżącym roku 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była wyjątkową okazją dla spotkania się młodzieży ośrodków kuratorskich z Powstańcami, którzy 70 lat temu byli ich rówieśnikami. Wyjazd do Stolicy był także doskonałą okolicznością przeprowadzenia lekcji wychowania patriotycznego w warunkach historycznej i współczesnej Warszawy – Miasta Nieujarzmionego.

rocznicapw3 rocznicapw5 rocznicapw1 rocznicapw

więcej

* * * * *