Wielka Encyklopedia Prawa.


25 lipca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

WEP_baner_internetowy_350x87 W 2011 roku Fundacja „Ubi societas, ibi ius” przystąpiła do procesu wydawania 25 tomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana  Bronisława Komorowskiego. To unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej ma na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach. Redaktorem naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. Brunon Hołyst, a zastępcą redaktora naczelnego- prof. Roman Hauser. Redaktorami poszczególnych tomów są z kolei wybitni Profesorowie piastujący między innymi funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Pismem z dnia 28 maja br. Prezes Zarządu Fundacji oraz Redaktor Naczelny i Zastępca Redaktora Naczelnego wydawnictwa zwrócili się do Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Henryka Pawlaczyka z prośbą o podjęcie współpracy i pomoc w rozpropagowaniu informacji o tym przedsięwzięciu. Czyniąc tej prośbie zadość, informujemy, że Wielka Encyklopedia Prawa jest do powszechnego nabycia w subskrypcji dla każdego indywidualnego jak i instytucjonalnego odbiorcy zainteresowanego poruszaną problematyką. Cena jednostkowa i zasady subskrypcji zostaną upowszechnione po szczegółowej analizie poniesionych kosztów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenie zamieszczanych na ten temat informacji na stronie Fundacji.

* * * * *