Prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


26 czerwca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

RCL-uks

Trwają cały czas prace nad ministerialnym projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. O rozpoczęciu tych prac informowaliśmy komunikatem z 6 stycznia br., wskazując również na skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych. W ramach tych uzgodnień uwagi do projektu zostały wniesione ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Rządowego Centrum Legislacji. W dniu 23 czerwca na stronach biuletynu informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczone zostały pisma zawierające odniesienie się Projektodawcy do uwag, z którymi można zapoznać się w tym miejscu.

* * * * *