II Kongres Kuratorski w Warszawie.


29 czerwca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

logo_IIKongresKrajowa Rada Kuratorów ma zaszczyt poinformować, że pod patronatem honorowym Pana Marka Biernackiego- Ministra Sprawiedliwości RP i we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, a także stowarzyszeniami kuratorskimi organizuje II Kongres Kuratorski pod hasłem: „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”. Wydarzenie to planowane jest na 25-26 września 2014 roku w Warszawie. Poniżej odezwa Przewodniczącego KRK Henryka Pawlaczyka do kuratorów sądowych w Polsce.

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

W 95 rocznicę powołania opiekunów społecznych przy sądach dla nieletnich- protoplastów kuratorów sądowych i w 25 rocznicę odrodzenia niepodległej Polski, Krajowa Rada Kuratorów przy wsparciu całego środowiska kuratorskiego, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi organizuje II Kongres Kuratorski pod hasłem Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania. Honorowy patronat nad tym wydarzenie, które odbędzie się w dniach 25- 26 września 2014 roku w Warszawie, objął Pan Marek Biernacki- Minister Sprawiedliwości.

więcej

* * * * *

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego.


26 czerwca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

stała komisja i KRKW obradach Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego, które odbyły się 24 czerwca br. udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów – Henryk Pawlaczyk (przewodniczący KRK), Tomasz Krzymiński, Krzysztof  Stasiak, Adam Syldatk oraz Grzegorz Miśta, jako zastępca prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241); poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 2024); senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2267).

Poniżej prezentujemy zapis video do dwóch fragmentów posiedzenia podkomisji, tj. wypowiedzi Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Henryka Pawlaczyka oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego.

więcej

* * * * *

Prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


26 czerwca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

RCL-uks

Trwają cały czas prace nad ministerialnym projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. O rozpoczęciu tych prac informowaliśmy komunikatem z 6 stycznia br., wskazując również na skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych. W ramach tych uzgodnień uwagi do projektu zostały wniesione ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Rządowego Centrum Legislacji. W dniu 23 czerwca na stronach biuletynu informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczone zostały pisma zawierające odniesienie się Projektodawcy do uwag, z którymi można zapoznać się w tym miejscu.

* * * * *