Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Andrzeja Martuszewicza.


5 maja 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

odznaczony

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja, wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Z ogromną radością informujemy, iż w gronie osób odznaczonych znalazł się również Andrzej Martuszewicz, który za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

– Bez patosu i wielkich słów, uważam, że to jest uznanie dla całej Służby Kuratorskiej i szczególnie dla tych, którzy o Jej powstanie przez wiele lat ZABIEGALI wykazując determinację i odwagę! – powiedział Andrzej Martuszewicz, komentując to wydarzenie.

Odznaczenie_Andrzej_Martuszewicz1-1ODZNACZENIA PANSTWOWE  Z OKAZJI SWIETA NARODOWEGO 3 MAJA

ODZNACZENIA PANSTWOWE  Z OKAZJI SWIETA NARODOWEGO 3 MAJAODZNACZENIA PANSTWOWE  Z OKAZJI SWIETA NARODOWEGO 3 MAJAODZNACZENIA PANSTWOWE  Z OKAZJI SWIETA NARODOWEGO 3 MAJAOdznaczenie_Andrzej_Martuszewicz1Odznaczenie_Andrzej_Martuszewicz3po_odznaczeniuAM_BBodznaczenie

Andrzej Martuszewicz, rozpoczął pracę, jako kurator zawodowy rodzinny i dla nieletnich w dniu 1 lutego 1978 roku w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy. W trakcie tej pracy przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego zostając kuratorem specjalistą. Piastował stanowiska Kuratora Wojewódzkiego oraz zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w  Warszawie. Pracując  w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w 2012 roku przeszedł na emeryturę. W trakcie pracy otrzymał wiele wyróżnień w tym Medal Sądu Okręgowego w Warszawie. W uznaniu dla jego pracy kolejni Ministrowie Sprawiedliwości uhonorowali go wieloma wyróżnieniami, a do najważniejszych  należą:

– Minister Sprawiedliwości Hanna Suchocka przyznała w 1998 roku Medal Lex Veritas Iustitia za „zasługi dla budowania sądownictwa rodzinnego”,
– Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas przyznał w 2005 roku Medal Lex Veritas Iustitia za „zasługi w pracach nad Ustawą o Kuratorach Sądowych”,
– Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przyznał w 2009 roku z okazji 90-lecia Kurateli Sądowej w Polsce Medal Lex Veritas Iustitia za „wybitne zasługi dla budowania Kuratorskiej Służby Sądowej oraz samorządności w wymiarze sprawiedliwości”.

W latach 2002-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów od samego początku jej istnienia. Krajowa Rada Kuratorów powołała go na funkcję eksperta, którą aktualnie wykonuje. Społecznie działa w organizacjach pozarządowych podejmując ważne inicjatywy społeczne:

– jest prezesem Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”,
– jest wieloletnim członkiem Prezydium Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
– jest Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji „PO DRUGIE” (problemy pomocy opuszczającym placówki resocjalizacyjne),
– jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Samopomocy „Bursa” imienia „Hansa Christiana Kofoeda” w Warszawie i Siedlcach (problemy bezdomności).

* * * * *