II Konferencja ekspercka „Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku”.


29 marca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

art.598Niezwykle ciekawa i inspirująca- tak można podsumować II Konferencję ekspercką, która odbyła się w dniu 26 marca 2014 roku w Warszawie pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Tytuł konferencji,  której organizatorem była Fundacja ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, to „Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobiega-
nie zjawisku”.

W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości pani Anna Andrzejewska, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodzin, pani sędzia Agnieszka Rękas, główny specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, pan sędzia Leszek Kuziak, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, pan Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i ekspert KRK, a także kuratorzy pan Grzegorz Kozera- wiceprzewodniczący KRK oraz kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pani Wioleta Śniegocka, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Kępnie (z siedzibą w Ostrzeszowie), pani Justyna Jackiewicz, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Słupsku i pan Witold Czubak, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Jednym z zaproszonych prelegentów był pan dr Tadeusz Jedynak, kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku, który wygłosił krótki referat na temat problemów, na jakie napotykają kuratorzy sądowi podczas wykonywania orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. W wystąpieniu tym zawarte zostały również m.in. postulaty de lege ferenda w kierunku wzmocnienia pozycji kuratora przy realizacji tego rodzaju orzeczeń. Poniżej prezentujemy pełną treść wystąpienia kuratora Tadeusza Jedynaka, jak i pełny program II Konferencji.

Agenda II Konferencji Porwania Rodzicielskie w Polsce

Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy: trudności kuratora – wystąpienie dr. Tadeusza Jedynaka

* * * * *