Obowiązki i uprawnienia kuratorów sądowych w Trybunale Konstytucyjnym.


12 marca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TKTrybunał Konstytucyjny sprawdzi zgodność przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z ustawą zasadniczą, tj. Konstytucją RP. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane wnioskiem Krajowej Rady Kuratorów z dnia 23 października 2013 roku, o czym zawiadomił odrębnym pismem Prezes Trybunału Konstytucyjnego, tym samym uznając legitymację Krajowej Rady Kuratorów do inicjowania tego rodzaju postępowań. Wniosek Krajowej Rady Kuratorów został zarejestrowany pod sygn. akt U 2/14.

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Henryk Pawlaczyk złożył w imieniu Kuratorskiej Służby Sądowej serdeczne podziękowania i jednocześnie gratulacje Panu Andrzejowi Rzepniewskiemu- Kuratorowi Okręgowemu w Białymstoku, jednemu z współtwórców Naszej ustawy, wieloletniemu Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, autorowi wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Podziękowania przewodniczący KRK skierował także do wszystkich tych, którzy włączyli się w pierwsze zaopiniowanie wniosku i jego ostateczne dopracowanie, w szczególności do Krzysztofa Stasiaka- Kuratora Okręgowego w Gdańsku, – eksperta Krajowej Rady Kuratorów, Tadeusza Jedynaka- Kuratora Okręgowego ze Słupska i również eksperta Krajowej Rady Kuratorów oraz Adama Syldatka- Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Współpracy, delegata KRK z okręgu koszalińskiego.

O ile łatwiej działać dla dobra Służby i Nas wszystkich, kiedy działamy wspólnie, kiedy mamy w naszym gronie tak oddanych i mocnych intelektualnie kuratorów sądowych jak wyżej wymienieni.

 

* * * * *