II Konferencja ekspercka „Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku”.


29 marca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

art.598Niezwykle ciekawa i inspirująca- tak można podsumować II Konferencję ekspercką, która odbyła się w dniu 26 marca 2014 roku w Warszawie pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Tytuł konferencji,  której organizatorem była Fundacja ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, to „Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobiega-
nie zjawisku”.

więcej

* * * * *

Trzecie wydanie „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”.


21 marca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Literatura,Metodyka pracy |

metodyka-zarys

Pragniemy poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się III wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego – pracy zbiorowej, pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

O książce tej pisaliśmy już podczas jej premiery (w grudniu 2007 roku), a od tamtej pory cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem. W roku 2010 ukazało się II wydanie książki. Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych, a wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.

Trzecie wydanie publikacji, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, a także ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zostało zaktualizowane i uzupełnione. Największe zmiany dotyczą problematyki zasad i procedury prowadzenia dozoru nad skazanymi w okresie próby oraz obowiązków i uprawnień kuratora sprawującego nadzór nad nieletnim. Jeśli ktoś chciałby uzupełnić swój księgozbiór o tę ważną i cenną merytorycznie pozycję, właśnie nadarza się ku temu okazja, albowiem książkę można zakupić za pośrednictwem strony Wydawnictwa LexisNexis.

Spis treści

Wstęp

* * * * *

Obowiązki i uprawnienia kuratorów sądowych w Trybunale Konstytucyjnym.


12 marca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TKTrybunał Konstytucyjny sprawdzi zgodność przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z ustawą zasadniczą, tj. Konstytucją RP. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane wnioskiem Krajowej Rady Kuratorów z dnia 23 października 2013 roku, o czym zawiadomił odrębnym pismem Prezes Trybunału Konstytucyjnego, tym samym uznając legitymację Krajowej Rady Kuratorów do inicjowania tego rodzaju postępowań. Wniosek Krajowej Rady Kuratorów został zarejestrowany pod sygn. akt U 2/14.

więcej

* * * * *