Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości na szkoleniu kuratorów zawodowych okręgu słupskiego.


5 grudnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

SONY DSCW dniach 25-27 listopada 2013 roku w szkoleniu dla kuratorów zawodowych okręgu słupskiego uczestniczyła Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodzin- Anna Andrzejewska, która na tę funkcję została powołana przez obecnego Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego we wrześniu br. Do głównych zadań Pełnomocnika należy promocja i upowszechnianie problematyki ochrony praw rodziny, stworzenie platformy współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw rodziny, analiza tworzonych oraz istniejących regulacji pod kątem ich wpływu na rodzinę, a także koordynacja działań podjętych w Ministerstwie w zakresie regulacji wpływających na rodzinę.

W wystąpieniu skierowanym do wszystkich kuratorów uczestniczących w szkoleniu, pani Pełnomocnik podkreśliła rolę i znaczenie służby kuratorskiej w wymiarze sprawiedliwości oraz troskę kierownictwa resortu o zapewnienie kuratorom bezpieczeństwa. Wystąpienie pani Pełnomocnik zainspirowało kuratorów do przedstawienia przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości najważniejszych problemów, z jakimi borykają się kuratorzy rodzinni, w szczególności brak odpowiednich uregulowań w nadzorze w sprawach opiekuńczych, konieczność prawidłowego ustalenia standardów obciążenia, obejmujących także wywiady środowiskowe i nowe obowiązki nałożone na kuratorów w ostatnich latach.

Pełna informacja na temat tego wydarzenia, jak i  program szkolenia z informacją o wykładowcach i trenerach znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Słupsku, do odwiedzenia której zachęcamy. Informacja o udziale pani Pełnomocnik w szkoleniu kuratorów zawodowych Sądu Okręgowego w Słupsku znajduje się również na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

* * * * *