Nowelizacja Kodeksu Karnego i innych ustaw.


26 grudnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Obrazek paragrafuNa stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt ustawy z dnia 10 grudnia br. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (tutaj), które przygotowało projekt, proponowana nowelizacja jest częścią największej reformy prawa karnego od 1927 roku, zmieniającej politykę karania i zakładającej wyeliminowanie nadużyć związanych z karą pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Celem projektu jest zwiększenie udziału kar wolnościowych w orzeczeniach sądów. Kara pozbawienia wolności ma być zarezerwowana dla bardzo poważnych przestępstw albo dla sprawców, którzy nie rokują poprawy. Natomiast za mniej poważne przestępstwa w pierwszej kolejności będą orzekane kary wolnościowe takie jak grzywna lub kara ograniczenia wolności.

więcej

* * * * *

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego 2014 Roku…


19 grudnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Życzenia KRK Boże Narodzenie 2013'

  więcej

* * * * *

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości na szkoleniu kuratorów zawodowych okręgu słupskiego.


5 grudnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

SONY DSCW dniach 25-27 listopada 2013 roku w szkoleniu dla kuratorów zawodowych okręgu słupskiego uczestniczyła Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodzin- Anna Andrzejewska, która na tę funkcję została powołana przez obecnego Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego we wrześniu br. Do głównych zadań Pełnomocnika należy promocja i upowszechnianie problematyki ochrony praw rodziny, stworzenie platformy współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw rodziny, analiza tworzonych oraz istniejących regulacji pod kątem ich wpływu na rodzinę, a także koordynacja działań podjętych w Ministerstwie w zakresie regulacji wpływających na rodzinę.

więcej

* * * * *