XVI posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów.


8 listopada 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Minister M.BiernackiDeklaracja gotowości współpracy w istotnych kwestiach, związanych z funkcjonowaniem kurateli, w szczególności poprzez włączenie reprezentantów środowiska kuratorskiego w prace nad aktami prawnymi bezpośrednio dotyczącymi Kuratorskiej Służby Sądowej, jak również zadań przez nią wykonywanych, to jeden z punktów wystąpienia Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, który swoją obecnością zaszczycił posiedzenie Krajowej Rady Kuratów, pomimo rozlicznych obowiązków.


logo1.jpgPo raz XVI w dniach 6-7 listopada br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Kuratrów w składzie delegatów III kadencji. Wśród zaproszonych gości obecni byli również m.in. Podsekretarz Stanu- Stanisław Chmielewski oraz Naczelnik Wydziału Kurateli- Krzysztof Mycka, jak i Barbara Wilamowska i Małgorzata Grygoruk- kuratorzy wchodzący w skład powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Zespołu do spraw przygotowania oceny funkcjonowania organów probacji i więziennictwa.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z porządkiem XVI posiedzienia KRK i pełnym komunikatem z jego przebiegu.

* * * * *