Fundacja na rzecz rozwoju probacji – komunikat.


13 listopada 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Logo Fundacji Probare

Poniżej przedstawiamy komunikat Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, nt. jej dalszych działań, mających służyć realizacji celów statutowych. O samej Fundacji, powołanej do życia aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem w dniu 24.07.2012 r., informowaliśmy w komunikacie z dnia 3 lipca 2013 r. (tutaj).

* * * * *

XVI posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów.


8 listopada 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Minister M.BiernackiDeklaracja gotowości współpracy w istotnych kwestiach, związanych z funkcjonowaniem kurateli, w szczególności poprzez włączenie reprezentantów środowiska kuratorskiego w prace nad aktami prawnymi bezpośrednio dotyczącymi Kuratorskiej Służby Sądowej, jak również zadań przez nią wykonywanych, to jeden z punktów wystąpienia Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, który swoją obecnością zaszczycił posiedzenie Krajowej Rady Kuratów, pomimo rozlicznych obowiązków.

więcej

* * * * *