Kurator po godzinach pracy…. Nasze pasje…


26 października 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Artykuły |

hobbies Każdy człowiek ma jakąś swoją pasję. Rzecz, którą bardzo lubi, której poświęca dużo wolnego czasu, wkłada w nią dużo serca, traktuje jako zabawę, a nie obowiązek. Pasja sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.

Artykułem tym, chcielibyśmy zapoczątkować cykl o zamiłowaniach, hobby, pasjach ludzi, którzy na co dzień wykonują jeden z bardziej odpowiedzialnych zawodów w Polsce. Ludzi, którzy w liczbie ok. 5200 wykonują ok. 600 tys. spraw, środków, trafiając przy tym do ok. miliona osób. Mowa tutaj o grupie osób, wykonujących zawód zawodowego kuratora sądowego. Posiadane hobby, pasje pozwalają tym osobom na odreagowanie stresów codziennej pracy, bowiem brak jakiegokolwiek wsparcia i osłony psychologicznej przy wykonywaniu tego niezwykle trudnego zawodu pozwala chociaż w takiej formie to uczynić.

więcej

* * * * *

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw.


25 października 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

mlotek
Prezydent Bronisław Komorowski w dniu 18 października br. podpisał obszerną nowelizację reformującą procedurę karną, która zostanie wprowadzona za sprawą ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela została ogłoszona w dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1247.

Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r., przy czym niektóre przepisy zaczną obowiązywać już wcześniej tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (m.in te dotyczące art. 87 i 119 Kodeksu wykroczeń i art. 178a Kodeksu karnego) albo 2 czerwca 2014 r.

więcej

* * * * *

Nowela ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.


15 października 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Obrazek paragrafu

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 października 2013 r. pod pozycją 1165 została ogłosza ustawa z dnia 30.08.2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw. Głównym założeniem dla dokonania niezbędnych zmian w ustawie, było dostosowanie obowiązującego prawa do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co ma służyć podwyższeniu gwarancji procesowych i wzmocnieniu pozycji nieletniego we wszczętym wobec niego postępowaniu  zarówno na etapie  rozpoznawczym, jak i wykonawczym. W toku procesu legislacyjnego aktywnie reprezentowane było środowisko kuratorów sądowych poprzez udział poszczególnych członków Prezydium KRK, delegatów, jak i ekspertów KRK w pracach Komisji Sejmowych Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka o czym już informowaliśmy m.in. w komunikatach dostępnych tutaj oraz tutaj.

więcej

* * * * *