Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – uzasadnienie.


13 września 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

wyrok-tk.png

 

W komunikacie z dn. 18 lipca br. informowaliśmy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.07.2013 r. w sprawie o sygn. akt SK 9/10, którym zostało stwierdzone, że art. 75 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. W dniu dzisiejszym na stronie Trybunału Konstytucyjnego zostało opublikowane -> uzasadnienie wyroku, do zapoznania z którym zachęcamy. Sam wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw pod pozycją 905.

* * * * *