Dozór Elektroniczny na stałe w polskim ustawodawstwie.


5 września 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 sierpnia br., pod pozycją 915 został ogłoszony tekst ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Nowelizacja m.in. uchyliła art. 89 ust. 2 ustawy o SDE, który stanowił, iż przepisy ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego obowiązują do dnia 31 sierpnia 2014 r. Tym samym System Dozoru Elektronicznego na stałe wszedł do polskiego ustawodawstwa.

Vacatio legis dla nowelizującej ustawy został określony na 14 dni od dnia ogłoszenia, tym samym zmiany obowiązują już od 27.08.2013 r. Poniżej udostępniamy odnośnik do ustawy nowelizującej.

* * * * *