Marek Konopczyński o kryzysie resocjalizacji.


29 września 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Nakładem Wydawnictwa PEDAGOGIUM- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ukazała się w bieżącym roku książka, pt. Kryzys resocjalizacji – czy(li) sukces działań pozornych. Zapraszamy do zapoznania się z tą pozycją, której autorem jest dr hab. Marek Konopczyński, prof. Pedagogium.

Książka w jasny, przejrzysty i obiektywny sposób opisuje obecną kondycję polskiej resocjalizacji. Proponuje też interesujące i trafne sposoby doskonalenia systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Wydaną nakładem wspomnianego Wydawnictwa Pedagogium pozycję, zakupić można za pośrednictwem -> strony wydawnictwa. Zapraszamy również do zapoznania się z załączonym poniżej fragmentem książki.

* * * * *

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich.


15 września 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Piłkarz

Już po raz siódmy Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Familia” w Jarocinie będzie głównym organizatorem Turnieju Piłki Nożnej. W tym roku VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej odbędzie się w dniu 16 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 2. Impreza skierowana jest do uczestników ośrodków kuratorskich w całej Polsce, a udział w niej jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie podczas samego turnieju. Od samego początku swojego istnienia Turniej ten cieszy się zainteresowaniem i z roku na rok przybywa drużyn uczestniczących w rozgrywkach. Celem Turnieju jest integracja ośrodków kuratorskich na terenie całej Polski, a przede wszystkim stworzenie możliwości wspaniałej zabawy i uczciwej rywalizacji. Uczestnicy ośrodka to młodzi ludzie, potrzebujący wsparcia i wskazania prawidłowej drogi w życiu, a tego typu imprezy stwarzają świetne możliwości oddziaływania.

  więcej

* * * * *

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – uzasadnienie.


13 września 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

wyrok-tk.png

 

W komunikacie z dn. 18 lipca br. informowaliśmy o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.07.2013 r. w sprawie o sygn. akt SK 9/10, którym zostało stwierdzone, że art. 75 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. W dniu dzisiejszym na stronie Trybunału Konstytucyjnego zostało opublikowane -> uzasadnienie wyroku, do zapoznania z którym zachęcamy. Sam wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw pod pozycją 905.

* * * * *

Dozór Elektroniczny na stałe w polskim ustawodawstwie.


5 września 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 sierpnia br., pod pozycją 915 został ogłoszony tekst ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Nowelizacja m.in. uchyliła art. 89 ust. 2 ustawy o SDE, który stanowił, iż przepisy ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego obowiązują do dnia 31 sierpnia 2014 r. Tym samym System Dozoru Elektronicznego na stałe wszedł do polskiego ustawodawstwa.

Vacatio legis dla nowelizującej ustawy został określony na 14 dni od dnia ogłoszenia, tym samym zmiany obowiązują już od 27.08.2013 r. Poniżej udostępniamy odnośnik do ustawy nowelizującej.

* * * * *

Połączenie kuratorskiej służby sądowej i Służby Więziennej?


5 września 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

                  sw.png

 

Poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Sellin jest autorem interpelacji nr 19855 z dn. 17.07.2013 r., skierowanej do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji kuratorskiej służby sądowej oraz połączenia służby kuratorskiej ze Służbą Więzienną.

Odpowiedzi na złożoną interpelację udzielił ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwi Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski. Poniżej udostępniamy treść samej interpelacji poselskiej, jak i odpowiedzi na nią.

* * * * *

Następna strona »