Wakacje 2013 ze Stowarzyszeniem „Promyk”.


21 lipca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Jak co roku, również i tym razem zapraszamy do zapoznania się z propozycją Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Promyk” w Kwidzynie, które przygotowało atrakcyjną i ciekawą ofertę wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy przygotowali w tym roku obóz wypoczynkowy z elementami żeglarstwa lub programem socjoterapeutycznym w Ośrodku Żeglarskim „Promyk” w Siemianach gm. Iława (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas wypoczynku, młodzież będzie miała możliwość zapoznania się z elementami żeglarstwa, aktywnego uczestnictwa w zajęciach na sprzęcie żeglarskim, podjąć/doskonalić naukę pływania. Celem obozu jest również podnoszenie umiejętności właściwych zachowań w grupie, dowartościowanie uczestnika, odreagowanie sytuacji rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych. Dodatkowym walorem jest tutaj lokalizacja ośrodka, który znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, nad najdłuższym jeziorem w Polsce, jeziorem Jeziorak. Atrakcją tego miejsca są liczne zatoki, ciekawe ukształtowanie terenu oraz unikalna fauna i flora. To strefa „Zielonych Płuc Polski„.

 

Obóz w Siemianach

Pojezierze Iławskie

 

Poniżej szczegółowa oferta wakacyjna oraz zdjęcia:

 

Wakacje 2013 ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie “Promyk”

Wakacje 2013 – zdjęcia

* * * * *

Artykuł 75 § 1 Kodeksu karnego niekonstytucyjny.


18 lipca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

 

W dniu 17 lipca br. w sprawie SK 9/10, Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną, dotyczącą obligatoryjnego wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 75 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Jednocześnie Trybunał wskazał, że przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Stanislaw Biernat, sprawozdawcą był z kolei prezes TK Andrzej Rzepliński.

Poniżej odnoścnik do strony Trybunału Konstytucyjnego, gdzie do pobrania znajdują się dokumenty zgromadzone w przedmiotowej sprawie, tj. stanowiska Sejmu RP, stanowisko Prokuratora Generalnego, treść skargi konstytucyjnej, komunikat prasowy TK po wydaniu wyroku oraz sentencja wyroku TK w sprawie SK 9/10.

 

* * * * *

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”.


3 lipca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Logo Fundacji Probare

 

Mamy zaszczyt przekazać Państwu informację dotyczącą rozpoczęcia działalności przez nową organizację, tj. Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” oraz projektu, który ma na celu przygotowanie ubezpieczenia grupowego dla Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Fundacja „PROBARE” jest organizacją non-profit, skupiającą się na wspieraniu dobra publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie jej środki finansowe będą przeznaczane na realizację celów statutowych, a członkowie Zarządu Fundacji nie będą pobierać wynagrodzenia. Fundacja została ustanowiona przez Andrzeja Martuszewicza, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem w dniu 24.07.2012 r. Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Fundacji odbyło się w dniu 29 maja 2013 roku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, w której dzięki życzliwości jej Rektora prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego Fundacja ma swoją siedzibę. Pierwszym przedsięwzięciem Fundacji jest przygotowanie ubezpieczenia grupowego wraz z ryzykami dodatkowymi dla Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Zapraszamy poniżej do zapoznania się z pełną informacją na temat Fundacji, jej statutem oraz prezentacją, która dotyczy projektu- Ubezpieczenie Kurator Zawodowy 2014.

* * * * *

Informacja publiczna na wniosek Krajowej Rady Kuratorów.


1 lipca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Wnioskiem z dnia 16 czerwca br. Krajowa Rada Kuratorów zwróciła się do Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Biura Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie informacji dotyczących opracowanych założeń do projektów, jak i samych projektów zmian ustawy o kuratorach sądowych. W odpowiedzi na złożony wniosek, Departament Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości udostępnił informację w zakresie wskazanym we wniosku, którą udostępniamy poniżej, jak i treść samego wniosku Krajowej Rady Kuratorów.

* * * * *