Kuratorzy zawodowi na stażu w Anglii.


26 czerwca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

GB

W okresie od 15 do 26 kwietnia 2013 roku odbyła się druga część projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” (Probation officer in the United Europe) realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. O pierwszej części tego projektu pisaliśmy w komunikacie z 20 marca br. -> tutaj. Tym razem grupa kuratorów z okręgów słupskiego i gdańskiego została przyjęta przez Okręg Probacyjny Northumbria Probation Trust z siedzibą w Newcastle upon Tyne. Grupę stażową przyjął szef okręgu probacyjnego- Nick Hall. Przez cały czas pobytu opiekę sprawował Marek Stasik-Polak, pracujący jako kurator w Więzieniu Northumberland na północy Anglii, Gary Hardington– manager zajmujący się współpracą partnerską ze wszystkimi instytucjami pomocowymi oraz Sue Menzis– Communications Manager.

Poniżej do pobrania w formacie prezentacja (zdjęcia, tekst, grafika), opracowana przez dra Łukasza Wirkusa– starszego kuratora zawodwego Sądu Rejonowego w Słupsku oraz obszerna informacja na temat drugiej części projektu i jej uczestników. W sytuacji wykorzystywania zamieszczonych poniżej materiałów, należy powoływać źródło i Autora.

 

Administracja strony dziękuje Panu Tadeuszowi Jedynakowi– wiceprezesowi PSZKS za informację o odbytym Stażu w Anglii ww. okresie oraz wyrażenie zgody na opublikowanie komunikatu o tym wydarzeniu.


* * * * *