Kuratorzy zawodowi na stażu w Anglii.


26 czerwca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

GB

W okresie od 15 do 26 kwietnia 2013 roku odbyła się druga część projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” (Probation officer in the United Europe) realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. O pierwszej części tego projektu pisaliśmy w komunikacie z 20 marca br. -> tutaj. Tym razem grupa kuratorów z okręgów słupskiego i gdańskiego została przyjęta przez Okręg Probacyjny Northumbria Probation Trust z siedzibą w Newcastle upon Tyne. Grupę stażową przyjął szef okręgu probacyjnego- Nick Hall. Przez cały czas pobytu opiekę sprawował Marek Stasik-Polak, pracujący jako kurator w Więzieniu Northumberland na północy Anglii, Gary Hardington– manager zajmujący się współpracą partnerską ze wszystkimi instytucjami pomocowymi oraz Sue Menzis– Communications Manager.

Poniżej do pobrania w formacie prezentacja (zdjęcia, tekst, grafika), opracowana przez dra Łukasza Wirkusa– starszego kuratora zawodwego Sądu Rejonowego w Słupsku oraz obszerna informacja na temat drugiej części projektu i jej uczestników. W sytuacji wykorzystywania zamieszczonych poniżej materiałów, należy powoływać źródło i Autora.

 

Administracja strony dziękuje Panu Tadeuszowi Jedynakowi– wiceprezesowi PSZKS za informację o odbytym Stażu w Anglii ww. okresie oraz wyrażenie zgody na opublikowanie komunikatu o tym wydarzeniu.


* * * * *

VII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski – Lębork 2013.


2 czerwca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej udostępniamy komunikat Organizatorów VII Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego w Lębroku, który odbędzie się w terminie 5-6 lipca 2013 r.


Lębork, dnia 2 kwietnia 2013 r.

 

Szanowne

Koleżanki i Koledzy

 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny VII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz poprzedzająca go Konferencja, odbędą się w dniach 05-06 lipca 2013 r. w Lęborku.

Dzięki uprzejmości samorządowych władz Lęborka została nam użyczona na konferencyjne spotkanie Sala Rajców. Jednocześnie pragniemy Wam przekazać, że w ramach tegorocznego spotkania, odbędzie się promocja książki, w której zamieszczono wiele interesujących tekstów nie tyko przedstawicieli świata naukowego, ale również członków WSKS i przyjaciół Naszego Stowarzyszenia z kraju i zagranicy. Aktualnie publikacja została przekazana do recenzji wydawniczej profesorów związanych z UMK w Toruniu oraz UAM w Poznaniu.

Celem usprawnienia działań organizacyjnych i promocyjnych konferencji oraz turnieju, ukonstytuował się Komitet Organizacyjny w skład, którego wchodzą:

  • Wojciech Mroczkowski- Prezes WSKS,

  • Dr Przemysław Frąckowiak- Rektor WWSSE,

  • Sławomir Tutakowski- Kierownik Referatu Spraw Społecznych UM w Lęborku ,

  • Robert Cotterell- Senior Probation Manager, South Yorkshire Probation Area, ABPO – Wielka Brytania,

  • Martyna Miklińska- ZKSS w Lęborku,

  • Alicja Żółć- ZKSS w Lęborku,

  • Tomasz Dołotko- ZKSS w Lęborku,

  • Kazimierz Kordowski- ZKSS w Lęborku,

  • Sonia Dzierzyńska-Breś- WNP UAM w Poznaniu,

  • Dr Michał Szykut- ZKSS w Lęborku, UMK w Toruniu /Przewodniczący/.

Tegoroczne spotkania wzbogacą swoją obecnością studenci WNP UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu oraz studenci WWSSE, którzy będą aktywnie wspierali Nas w pracach organizacyjnych, a także równolegle z rozgrywkami turniejowymi, poprowadzą zawody sportowe  dla dzieci  z placówek opiekuńczych z rejonu Lęborka.

W sprawach uczestnictwa w lipcowych wydarzeniach prosimy kontaktować się telefonicznie nr 59 8636834 lub mailowo michal.szykut@lebork.sr.gov.pl

Szczegółowe informacje nt planów konferencyjnych i formuły rozgrywek turniejowych, będziemy przekazywać w comiesięcznych komunikatach.

Pozdrawiamy serdecznie.

* * * * *