Aktywność reprezentantów środowiska kuratorskiego w pracach Sejmu RP.


22 kwietnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Nie ustaje aktywność reprezentantów środowiska kuratorskiego w pracach sejmowych komisji, jak i utworzonych w ich ramach podkomisji. Komunikatem z 6 kwietnia informowaliśmy o dwóch posiedzeniach sejmowych komisji, w których udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, tj. w dniach 3 i 4 kwietnia. Od tego czasu aktywność ta utrzymuje się na imponującym poziomie. W dniu 16. kwietnia br. w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego udział wzięli: Tomasz Krzymiński– przewodniczący Komisji Prawno-Legislacyjnej KRK oraz Andrzej Martuszewicz– ekspert KRK. Poniżej zapis video z posiedzenia Podkomisji w tym dniu (wypowiedź Tomasza Krzymińskiego od godz. 16:16:41).

Natomiast w dniu 18. kwietnia miało miejsce posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (-> druk nr 1130), w którym udział wzięli: Łukasz Kwadrans– delegat do KRK z okręgu świdnickiego oraz członek Komisji Rozwoju i Współpracy KRK oraz Andrzej Martuszewicz– ekspert KRK. Poniżej zapis video z posiedzenia Podkomisji w tym dniu (wypowiedź Łukasza Kwadransa od godz. 15:28:18).

Ponadto w również w dniu 18. kwietnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie Informacji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego na temat aktualnej sytuacji pracowników sądów i prokuratury. W posiedzeniu uczestniczył Andrzej Martuszewicz. Posiedzenie w części merytorycznej rozpoczyna się przedstawieniem informacji nt. funduszu płacowego prokuratury w latach 2010-2012. Następnie (od godz. 9:51:55) w imieniu Ministra Sprawiedliwości informacje na temat płac pracowników sądów (tzw. korpusu urzędniczego) przedstawia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Wojciech Hajduk. Od godz. ok. 10:24:04 swoje wystąpienie zaczyna Waldemar Urbanowicz, pełnomocnik NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, który sygnalizuje m.in. również potrzebę zajęcia się przez Komisję sytuacją płacową kuratorów sądowych (ok. godz. 10:29:07).

Posiedzenie kończy się przyjęciem przez Komisję dezyderatu do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów, z którego treścią można zapoznać się od godz. ok. 11:36:13 oraz tutaj. Poniżej zapis video z posiedzenia Komisji SPC w tym dniu.

* * * * *