Reprezentanci kuratorów sądowych podczas prac Sejmowych Komisji.


6 kwietnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 3 i 4 kwietnia br. odbyły się kolejno dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas kórych nie zabrakło przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów, która z mocy ustawy o kuratorach sądowych, jest reprezentantem kuratorów sądowych.

Podczas posiedzenia w dniu 3 kwietnia miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (-> druk nr 1173). W posiedzeniu tym udział wzięli Eksperci Krajowej Rady Kuratorów: Krzysztof Stasiak (prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych i Kurator Okręgowy w Gdańsku) i Andrzej Martuszewicz oraz Tomasz Krzymiński (delegat KRK z okręgu białostockiego i przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej). Poniżej zapis video z posiedzenia Komisji w tym dniu (wypowiedź Eksperta KRK Krzysztofa Stasiaka od godz. 9:59).

Natomiast w dniu 4 kwietnia miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Sejmowych Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Przedmiotem posiedzenia była „Sprawa rodziny Bajkowskich z Krakowa„. W posiedzeniu tym uczestniczyli przewodniczący KRK- Henryk Pawlaczyk i jego zastępca Grzegorz Kozera oraz eksperci Krajowej Rady Kuratorów- Andrzej MartuszewiczTadeusz Jedynak. Posiedzenie to, z uwagi na niezakończne postępowanie sądowe w sprawie „rodziny Bajkowskich” zostało zawieszone na wniosek formalny, jednego z członków Komisji. Poniżej ok. godzinny zapis video z przebiegu tego posiedzenia, do zapoznania z którym zachęcamy.

* * * * *