Aktywność reprezentantów środowiska kuratorskiego w pracach Sejmu RP.


22 kwietnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Nie ustaje aktywność reprezentantów środowiska kuratorskiego w pracach sejmowych komisji, jak i utworzonych w ich ramach podkomisji. Komunikatem z 6 kwietnia informowaliśmy o dwóch posiedzeniach sejmowych komisji, w których udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, tj. w dniach 3 i 4 kwietnia. Od tego czasu aktywność ta utrzymuje się na imponującym poziomie. W dniu 16. kwietnia br. w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego udział wzięli: Tomasz Krzymiński– przewodniczący Komisji Prawno-Legislacyjnej KRK oraz Andrzej Martuszewicz– ekspert KRK. Poniżej zapis video z posiedzenia Podkomisji w tym dniu (wypowiedź Tomasza Krzymińskiego od godz. 16:16:41).

Natomiast w dniu 18. kwietnia miało miejsce posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (-> druk nr 1130), w którym udział wzięli: Łukasz Kwadrans– delegat do KRK z okręgu świdnickiego oraz członek Komisji Rozwoju i Współpracy KRK oraz Andrzej Martuszewicz– ekspert KRK. Poniżej zapis video z posiedzenia Podkomisji w tym dniu (wypowiedź Łukasza Kwadransa od godz. 15:28:18).

więcej

* * * * *

Reprezentanci kuratorów sądowych podczas prac Sejmowych Komisji.


6 kwietnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 3 i 4 kwietnia br. odbyły się kolejno dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas kórych nie zabrakło przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów, która z mocy ustawy o kuratorach sądowych, jest reprezentantem kuratorów sądowych.

Podczas posiedzenia w dniu 3 kwietnia miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (-> druk nr 1173). W posiedzeniu tym udział wzięli Eksperci Krajowej Rady Kuratorów: Krzysztof Stasiak (prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych i Kurator Okręgowy w Gdańsku) i Andrzej Martuszewicz oraz Tomasz Krzymiński (delegat KRK z okręgu białostockiego i przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej). Poniżej zapis video z posiedzenia Komisji w tym dniu (wypowiedź Eksperta KRK Krzysztofa Stasiaka od godz. 9:59).

Natomiast w dniu 4 kwietnia miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Sejmowych Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Przedmiotem posiedzenia była „Sprawa rodziny Bajkowskich z Krakowa„. W posiedzeniu tym uczestniczyli przewodniczący KRK- Henryk Pawlaczyk i jego zastępca Grzegorz Kozera oraz eksperci Krajowej Rady Kuratorów- Andrzej MartuszewiczTadeusz Jedynak. Posiedzenie to, z uwagi na niezakończne postępowanie sądowe w sprawie „rodziny Bajkowskich” zostało zawieszone na wniosek formalny, jednego z członków Komisji. Poniżej ok. godzinny zapis video z przebiegu tego posiedzenia, do zapoznania z którym zachęcamy.

* * * * *

Ważny artykuł polemiczny w Rzeczpospolitej…


6 kwietnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

cytat_t.jedynak

 

W wydaniu papierowym z dnia 2 kwietnia br. dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł polemiczny, którego autorem jest dr Tadeusz Jedynak– wiceprezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych w Gdyni. Artykuł ten jest polemiką z publikacją autorstwa Krzysztofa Mycki– sędziego, Naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Probacji i Wykonania Orzeczeń Miniesterstwa Sprawiedliwości, która ukazała się w wydaniu z dn. 22 marca br. Poniżej prezentujemy obie ww. publikacje.

 

  • Zawód kuratora sądowego do reformy- autor: Krzysztof Mycka.

  • Remedium, które może nie zadziałać- autor: Tadeusz Jedynak.

  • * * * * *