Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r.


11 marca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 11. marca 2013 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 335 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Rozporządzenie, które w sposób szczegółowy określa wykonywanie obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych, szczegółowy sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposób i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymikarami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia,organizacje i instytucje, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 11 marca br.

* * * * *