Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.


9 marca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 7. marca br. podczas wspólnego posiedzenia Sejmowych Komisji- Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży, odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych (-> druk nr 1130). Podobnie, jak miało to miejsce podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (zobacz komunikat z dn. 07.03.2013.), tak i podczas posiedzenia wspólnego ww. Komisji uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów w osobach przew. KRK- Henryka Pawlaczyka, zastęp. przew. KRK- Grzegorza Kozery oraz delegata KRK- Łukasza Kwadransa. W trakcie posiedzenia został poruszony bardzo ważny temat dotyczący Kurateli sądowej w Polsce, jak i jej miejsca w sądownictwie powszechnym, a który został wywołany pytaniem Pani Poseł Iwony Arent do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisława Chmielewskiego, który uzasadniał rządowy projekt ustawy. Poniżej prezentujemy interesujące fragmenty retransmisji z posiedzenia wspólnego Komisji. Całość retransmisji dostępna jest na stronie Sejmu RP – www.sejm.gov.pl

 

 

 

Przy okazji tego komunikatu, informujemy również, iż w dniu 7. lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (PSR), podzielone na dwie odrębne części. Pierwsza część została poświęcona przedstawieniu informacji na temat funkcjonowania świetlic- placówek wsparcia dziennego. Informację przedstawiła dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Janina Szumlicz. W posiedzeniu tym środowisko kuratorskie z ramienia KRK reprezentowali: Łukasz Kwadrans– delegat KRK z Okręgu świdnickiego oraz Andrzej Martuszewicz– ekspert KRK.

 

 -> wystąpienia przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów.

 

W drugiej części posiedzenia, Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1. stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 971). Sprawozdanie przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej- Elżbieta Seredyn. W tej części środowisko kuratorskie reprezentowali: Henryk Pawlaczyk– przew. KRK oraz ponownie Andrzej Martuszewicz.

 

–> wystąpienie przew. KRK Henryka Pawlaczyka.

* * * * *