Posiedzenie Komisji SPC na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.


11 lutego 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPSPC

 

Jak wynika z Planu Pracy sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na okres od 1. stycznia do 30. czerwca 2013 r., Komisja jedno z lutowych posiedzeń planuje poświęcić informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych. Wstępnie pomysł poświęcenia jednego z posiedzeń Komisji sprawom Kurateli sądowej pojawił się w dniu 24. października 2012 r. podczas posiedzenia Komisji, obradującej wtedy pod przewodnictwem posła Jerzego Kozdronia (zastępcy przewodniczącego Komisji), opiniującej dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013 (po pełen zapis przebiegu posiedzenia Komisji zapraszamy -> tutaj). O posiedzeniu tym informowaliśmy również w komunikacie z dn. 07.11.2012 r. -> tutaj.

Z upoważnienia Prezydium, Krajową Radę Kuratorów reprezentowali podczas tego posiedzenia Sekretarz KRK Anna Janus-Dębska i Ekspert KRK Andrzej Martuszewicz, po którego wystąpieniu poseł Jerzy Kozdroń, który przewodniczył obradom posiedzenia, zaproponował, aby jedno z posiedzeń Komisji poświęcić problematyce służby kuratorskiej:

„(…) Ja chciałbym zaproponować Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka takie rozwiązanie, żebyśmy jedno z posiedzeń Komisji poświęcili problematyce służby kuratorskiej. Chodzi o to, żebyśmy zajęli się głównie problemem w zakresie wykonywania kar wolnościowych. Chociaż w tym zakresie bardzo rozszerzyły się obowiązki kuratorów, to nie jest już klasyczne wykonywanie tych dozorów kuratorskich, jakie wykonywane były w przeszłości. Zakres obowiązków kuratorów poszerzył się znacząco i teraz chodzi o to, czy Ministerstwo Sprawiedliwości ma świadomość, że jeżeli forsujemy zwiększenie stosowania kar wolnościowych kosztem kar izolacyjnych, to w istocie rzeczy odciążamy zakłady karne od tych obowiązków. Przesuwamy niejako tych skazanych z zakładów karnych do warunków wolnościowych, gdzie problemem wykonania tych kar zajmują się kuratorzy sądowi. Minister Sprawiedliwości restrukturyzuje sądy rejonowe i na pewno wolnych etatów po tej restrukturyzacji będzie sporo, bo jak się te sądy przyłączy, to chociażby wydziały prezydialne będą miały wolne etaty, bo chyba wydziałów prezydialnych nie zachowamy w tych filiach. W tej sytuacji myślę, że moglibyśmy rozważyć wzmocnienie etatowe kuratorów poprzez tworzenie jakichś biur, ponieważ kurator powinien pracować w terenie. On ma pracować z ludźmi, a powinien mieć swoje służby, które będą wykonywały za niego tę pracę papierkowo-administracyjną. (…)”

Po posiedzeniu Komisji SPC w dniu 24.10.2012 r. Ekspert KRK Andrzej Martuszewicz podjął dalsze działania poprzez utrzymywanie kontaktu z członkami Prezydium i sekretariatem Komisji, wręczając w grudniu 2012 r. przewodniczącemu Komisji posłowi Ryszardowi Kaliszowi m.in. dokument pt. Aktualna sytuacja kurateli sądowej wraz z załącznikami. Komisja na posiedzeniu w dniu 3. stycznia 2013 roku po dyskusji przyjęła i zaakceptowała (z póżniejszymi uzupełnieniami) Plan Pracy na pierwsze półrocze 2013 roku, w którym na miesiąc luty zaplanowano posiedzenie: Informacja na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.

* * * * *