Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 145-184.


26 listopada 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Literatura |

 Okładka Komentarza do KRiO.

 

Nakładem Wydawnictwa TNOiK ukazało się nowe wydanie (stan prawny 01.09.2012.) części komentarza Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, poświęcone Opiece i Kurateli, autorstwa sędziego prof. Henryka Haaka oraz Anny Haak-Trzuskawskiej. Wydawnictwo godne polecenia wszystkim kuratorom sądowym. Nie tylko rodzinnym, albowiem jak informują Autorzy książki słowem wprowadzenia: Art. 30 naszej Konstytucji głosi, że źródło wolności i praw człowieka stanowi jego przyrodzona i niezbywalna godność. Godność ta jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Temu poszanowaniu i ochronie godności człowieka oraz wynikających z niej praw – w tym w szczególności praw osobistych – służą określone regulacje prawne. Są nimi zwłaszcza regulacje dotyczące osób, które – zważywszy na swój wiek lub stan zdrowia – z reguły nie są w stanie samodzielnie (w ogóle albo dostatecznie) zadbać o swoje potrzeby. Do tych unormowań należą regulacje zawarte w art. 145-184 k.r.o. oraz w stosownych przepisach prawa procesowego.

 

Poniżej, za zgodą Wydawnictwa TNOiK prezentujemy spis treści książki w formacie pliku JPG.

 

#1ikona JPG  #2ikona JPG  #3ikona JPG  #4ikona JPG

* * * * *