Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.


4 października 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

logo SSSR

W dniach 9-13 września 2012 roku w Zakopanem odbył się XIV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce. Tematem wiodącym konferencji było „Sądownictwo rodzinne w obliczu zmian legislacyjnych”, a patronat nad Kongresem objął Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W Kongresie wzięło udział m.in. 160 sędziów z całej Polski oraz gości ze świata nauki. Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia- SSO Ewy Waszkiewicz udział w Kongresie wzięli również Andrzej Martuszewicz (w tamtym czasie Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów) i dr Tadeusz Jedynak- Kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku, ekspert KRK. Sędziowie i zaproszeni goście w drugim dniu kongresu z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali wystąpień zaproszonych kuratorów, podczas których dr Tadeusz Jedynak przedstawił prezentację pt. „Stosowanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Z przedstawioną prezentacją można zapoznać się na stronie internetowej Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych (www.kuratorzy.gda.pl/node/580).

  więcej

* * * * *

Strategia „Wymiar Sprawiedliwości 2020”.


1 października 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 26. września 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad strategią „Wymiar Sprawiedliwości 2020”. Do prac nad strategią zaproszeni zostali przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, środowisk naukowych, samorządów prawniczych i przedstawiciele wszystkich grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości. Zasadniczym celem jest określenie – w konsultacji z wymienionymi wyżej środowiskami – kierunków zmian w wymiarze sprawiedliwości mających poprawić skuteczność jego działania  i poprawić społeczny wizerunek wymiaru sprawiedliwości.

Z ramienia Krajowej Rady Kuratorów w pracach nad strategią „Wymiar Sprawiedliwości 2020” bierze udział Pan Adam Syldatk zastępca Przewodniczącego KRK.

więcej

* * * * *

« Poprzednia strona