Kuratorzy sądowi u Prezydenta RP. Forum Debaty Publicznej.


9 października 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

FDP Prezydenta RP

 

W miniony czwartek, tj. 4. października w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo”, zatytułowane:

Nowy wymiar polityki karnej- upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza.

 

W Forum, które jest formą konsultacji społecznych Prezydenta RP- Bronisława Komorowskiego oprócz Ministrów i przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu, Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, przedstawicieli Centralnego Zarządu Służby Więziennej udział wzięli także Kuratorzy Okręgowi ze wszystkich okręgów sądowych. Podczas debaty, referat na temat „Zadania kuratorskiej służby sądowej w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i nieodpłatnej pracy społecznie użytecznej” wygłosił pan Krzysztof Gierszyński- zastępca kuratora okręgowego w Słupsku, z treścią którego można zapoznać się na stronie Sądu Okręgowego w Słupsku (www.slupsk.so.gov.pl)

 

* * * * *