Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.


4 października 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

logo SSSR

W dniach 9-13 września 2012 roku w Zakopanem odbył się XIV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce. Tematem wiodącym konferencji było „Sądownictwo rodzinne w obliczu zmian legislacyjnych”, a patronat nad Kongresem objął Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W Kongresie wzięło udział m.in. 160 sędziów z całej Polski oraz gości ze świata nauki. Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia- SSO Ewy Waszkiewicz udział w Kongresie wzięli również Andrzej Martuszewicz (w tamtym czasie Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów) i dr Tadeusz Jedynak- Kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku, ekspert KRK. Sędziowie i zaproszeni goście w drugim dniu kongresu z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali wystąpień zaproszonych kuratorów, podczas których dr Tadeusz Jedynak przedstawił prezentację pt. „Stosowanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Z przedstawioną prezentacją można zapoznać się na stronie internetowej Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych (www.kuratorzy.gda.pl/node/580).

 

Pan Andrzej Martuszewicz wyraził podziękowania Prezesowi SSSR Ewie Waszkiewicz i całemu Zarządowi za wieloletnią bardzo dobrą współpracę i możliwość wyrażenia poglądów środowiska kuratorów rodzinnych, podczas niemal wszystkich dotychczasowych Kongresów organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

XIV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych zakończył się przyjęciem uchwały programowej, jednomyślnie zaakceptowanej przez wszystkich uczestników, w której znalazły się najważniejsze postulaty sędziów, zapisane w postaci tez. Poniżej prezenetujemy program XIV Kongresu SSSR oraz treść przyjętej uchwały, do zapoznania z którą zachęcamy.

* * * * *