Strategia „Wymiar Sprawiedliwości 2020”.


1 października 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 26. września 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad strategią „Wymiar Sprawiedliwości 2020”. Do prac nad strategią zaproszeni zostali przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, środowisk naukowych, samorządów prawniczych i przedstawiciele wszystkich grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości. Zasadniczym celem jest określenie – w konsultacji z wymienionymi wyżej środowiskami – kierunków zmian w wymiarze sprawiedliwości mających poprawić skuteczność jego działania  i poprawić społeczny wizerunek wymiaru sprawiedliwości.

Z ramienia Krajowej Rady Kuratorów w pracach nad strategią „Wymiar Sprawiedliwości 2020” bierze udział Pan Adam Syldatk zastępca Przewodniczącego KRK.

 

W trakcie wcześniej przeprowadzonych  wśród zaproszonych  uczestników prac  badań ankietowych, Krajowa Rada Kuratorów zgłosiła potrzebę rozszerzenia badań o zagadnienia, dotyczące Kuratorskiej Służby Sądowej oraz wnosiła o powołanie dodatkowego, odrębnego zespołu tematycznego, który miałby zająć się zagadnieniami Kuratorskiej Służby Sądowej  (modelem, organizacją, szkoleniem i doskonaleniem kadry zawodowej i społecznej, europejskimi standardami w sprawie stosowania sankcji i środków alternatywnych względem dorosłych i nieletnich, znaczeniem kuratorów rodzinnych dla funkcjonowania sądów rodzinnych).

 

Postulaty Krajowej Rady Kuratorów zostały uwzględnione i wśród wstępnie zaproponowanych przez inicjatora prac, czyli Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości dziewięciu zespołów tematycznych, znalazł się zespół mający zajmować się tylko problematyką Kuratorskiej Służby Sądowej. W niedługim czasie mają rozpocząć się prace w poszczególnych zespołach.

 

Komunikat prasowy M.S.: ->  „Wymiar Sprawiedliwości 2020”.

* * * * *