Wnioski i rekomendacje uczestników konferencji nt. Ośrodków kuratorskich.


4 września 2012 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

 

 

Zorganizowana w dniu 10 maja 2012 roku konferencja Ośrodki kuratorskie – szansa na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym, stała się inspiracją do sformułowania wniosków oraz opracowania rekomendacji, które będą miały znaczenie przy realizacji zadań związanych z rozwojem ośrodków kuratorskich w całej Polsce. Na podstawie wygłoszonych podczas konferencji referatów oraz dyskusji, Zespół Rekomendacyjny pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Konopczyńskiego – Rektora PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie, sporządził następujące postulaty:

 

więcej

* * * * *