Benefis Andrzeja Martuszewicza. Warszawa, 2. lipca 2012 roku.


17 lipca 2012 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

„Nie zwątpić, w sens zwycięstwa wierzyć,
jest rzeczą prostą, bywa wielką”
(Jacek Kaczmarski, „Pan Wołodyjowski”)

Andrzej Martuszewicz

Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi– pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym. Jego osoba i poglądy wzbudzają wśród różnych osób, różne uczucia- często skrajne. Niezaprzeczalnie jednak obok Andrzeja Martuszewicza nie sposób przejść obojętnie. Ci, którym dane było poznać Andrzeja Martuszewicza lepiej niż tylko pobieżnie wiedzą, że posiada on umiejętność dostrzegania osób obdarzonych różnorodnymi talentami i tworzenia im warunków do ich rozwoju. Potrafi też dostrzec nawet najdrobniejszy wkład pracy i nigdy nie zapomina tego zasygnalizować, wypowiadając jedno proste słowo: „Dziękuję”.

 

Grawerton

Nadszedł taki moment, w którym słowa podziękowań skierowane zostały do tego, który sam najczęściej je wygłaszał. Kuratorzy sądowi podziękowali Andrzejowi Martuszewiczowi za wiele lat twórczej pracy w zawodzie, bezinteresownego poświęcenie swojego czasu, wiedzy i umiejętności na rzecz tworzenia profesjonalnej służby kuratorskiej w Polsce, a także działania na rzecz powstania samorządu kuratorskiego i uzyskanie przez niego należnego mu miejsca, jak również stałą troskę o prestiż zawodu kuratora sądowego w Polsce. Podziękowania nie były przedwczesne, ale wiele osób obecnych na sali żywiło i nadal żywi przekonanie, że przedwczesną była decyzja, która stała się przyczynkiem do ich złożenia.

Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów- Adam Syldatk przedstawił aktualną sytuację formalno- prawną dotyczącą wypowiedzenia stosunku pracy Andrzejowi Martuszewiczowi. Zasygnalizował także, iż rysuje się szereg możliwości w zakresie rozwijania aktywności społecznej Pana Przewodniczącego, prowadzonej dla dobra kurateli w Polsce.

Uroczyste podziękowanie, które dzięki nieocenionemu prof. Markowi Konopczyńskiemu odbyło się w sali teatralnej „Pedagogium” Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, przybrało charakter benefisu prowadzonego przez Adama Syldatk- Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Udział wzięli w nim delegaci Krajowej Rady Kuratorów, kuratorzy okręgowi oraz kuratorzy zawodowi okręgów warszawskich.

Przemówienia zaproszonych gości sprawiły, iż odżył dawnych wspomnień czar. Adam Gutenberg– kurator specjalista okręgu warszawsko- praskiego przypomniał początki pracy Andrzeja Martuszewicza w roku 1974, a także nawiązał do zainicjowania działań na rzecz wzbudzenia tożsamości zawodowej i powołania Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Adam Gutenberg prof. Marek Konopczyński Andrzej Rzepniewski

Andrzej Rzepniewski– delegat I i II kadencji Krajowej Rady Kuratorów okręgu białostockiego, aktualnie Kurator Okręgowy w Białymstoku, nawiązał do okresu, w którym powstawała Ustawa o kuratorach sądowych, przypomniał atmosferę tamtych dni, a także ogrom pracy i rolę, jaką Andrzej Martuszewicz odegrał w tworzenie tego fundamentalnego dla kuratorskiej służby sądowej aktu prawnego. Wspomniał także o nadchodzącym jubileuszu dziesięciolecia powstania Krajowej Rady Kuratorów, który przypada na dzień 10 lipca 2012 roku.

Wystąpienie prof. Marka Konopczyńskiego– JM Rektora „Pedagogium” Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, zawierało odniesienie do kontaktów Andrzeja Martuszewicza ze światem nauki i podziękowanie za jego merytoryczne zainteresowanie zagadnieniami naukowymi. W dowód uznania prof. Marek Konopczyński uhonorował Andrzeja Martuszewicza statuetką honorową „Lidera profilaktyki 2012”, stworzoną przez Andrzeja Remesa, który jest także twórcą statuetki Wiktora i Nagrody Kisiela. Przed Andrzejem Martuszewiczem statuetkami tymi zostali uhonorowani prof. Andrzej Stelmachowski, Mirosław Sawicki i śp. prof. Anna Przecławska.

Aktywność Andrzeja Martuszewicza na forum parlamentu znalazła odzwierciedlenie we wspomnieniach Antoniego Szymańskiego– Zastępcy Kuratora Okręgowego w Gdańsku, byłego posła i senatora RP. Antoni Szymański podkreślił, iż Andrzej Martuszewicz posiadł trudną umiejętność współpracy z ludźmi o różnych światopoglądach i jest osobą rozpoznawana przez parlamentarzystów różnych kadencji.

Teresa Borucka Antoni Szymański Irena Szostak

Podziękowania płynęły także ze strony obecnych na sali kuratorów okręgowych. W przemówieniach Teresy Boruckiej– Kuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, Ireny Szostak– Kuratora Okręgowego w Poznaniu, Henryka Pawlaczyka– Kuratora Okręgowego w Bydgoszczy, a zarazem Przewodniczącego Komisji Legislacyjno- Prawnej Krajowej Rady Kuratorów, Tadeusza Jedynaka– Kuratora Okręgowego w Słupsku, Krzysztofa Stasiaka– Kuratora Okręgowego w Gdańsku, Hanny Winkel– Kuratora Okręgowego w Olsztynie i Aliny Kuli– Kuratora Okręgowego w Częstochowie, podkreślony został wpływ Andrzeja Martuszewicza na usytuowanie organizacyjne Kuratorów Okręgowych, a także wpływ jego działań na pracę kadry zarządzającej kuratorską służba sądową, dążenie do konsolidacji środowiska poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami kuratorskimi, aktywność w pracach samorządu kuratorskiego i dbałość o profesjonalny wizerunek kuratorskiej służby sądowej przejawiający się poprzez tworzenie kuratorskich grup eksperckich.

Alina Kula Tadeusz Jedynak Henryk Pawlaczyk

Hanna Winkel

Z ramienia Krajowej Rady Kuratorów podziękowania złożyli delegaci: Elżbieta Kohman- MuzykaZygmunt Mazurkiewicz, Barbara SzymańskaŁukasz Kwadrans, Barbara GązwaIreneusz Winiarski, Marzena DepińskaDariusz Zabrocki, a także Zofia KlickaWłodzimierz Bronowski.

Elżbieta Kohman-Muzyka, Zygmunt Mazurkiewicz Barbara Szymańska, Łukasz Kwadrans Anna Janus-Dębska, Adam Syldatk

Barbara Gązwa, Ireneusz Winiarski Marzena Depińska, Dariusz Zabrocki Zofia Klicka, Włodek Bronowski

Osoby te wręczyły Andrzejowi Martuszewiczowi okolicznościowe prezenty, które zakupione zostały z dobrowolnie przekazanych na ten cel środków, w ramach zbiórki koleżeńskiej, od kuratorów zawodowych z całego kraju. Andrzej Martuszewicz został obdarzony produktami markowych firm i otrzymał aparat fotograficzny, bon wakacyjny, zegarek i laptop z torbą na akcesoria. Ze środków tych sfinansowany został także zakup kwiatów, wykonanie pamiątkowych zdjęć i wykonanie pamiątkowego grawertonu.

Zdjęcie zbiorowe 3 Zdjęcie zbiorowe 1 Zdjęcie zbiorowe 2

Zdjęcia: Tomasz Kazirodek

2012.07.02 Benefis Andrzeja Martuszewicza (artykuł do pobrania w formacie PDF)

* * * * *