Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego…


25 czerwca 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Logo SDE

 

W dniu 20. czerwca br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 692 została ogłoszona Ustawa z dnia 25.05.2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Vacatio legis dla wprowadzonych niniejszą ustawą zmian został określony na 14 dni od daty ogłoszenia. W pracach nad zmianami, uczestnicząc w posiedzeniach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka udział brali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów z przewodniczącym Andrzejem Martuszewiczem na czele oraz ekspertem KRK- Krzysztofem Stasiakiem. Krajowa Rada Kuratorów przedstawiła również w toku procesu legislacyjnego opinię z dn. 05.02.2012 r. dotyczącą projektu Ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sama Ustawa wprowadziła dość istotne zmiany z punktu widzenia sądowego kuratora zawodowego, który prowadzi czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Przypomnijmy, iż poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 179) do Sejmu RP wpłynął w dniu 21. grudnia 2011 roku, a 1. marca 2012 r. odbyło się jego pierwsze czytanie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w którym udział wzięli przedstawiciele KRK (materiał >>video<< z posiedzenia Komisji; wystąpienie przedstawicieli KRK od ok. godz. 10:03). W dniu 30. marca 2012 r. zakończyły się prace Komisji po I czytaniu projektu, przyjęciem sprawozdania (materiał >>video<< oraz wystąpienie przewodniczącego KRK od ok. godz. 14:16). Sejm RP w dniu 13. kwietnia 2012 r. po III czytaniu przyjął jednomyślnie treść ustawy, którą następnie przekazał Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. W pracach senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 8. maja 2012 r. udział wziął ponownie przewodniczący KRK Andrzej Martuszewicz (materiał >>video<< i wystąpienie przew. KRK od ok. godz. 16:51). W dniu 25. maja 2012 r. Sejm RP na 15 posiedzeniu przyjął w całości poprawki Senatu i następnie w dniu 29. maja ustawę przekazał Prezydentowi RP do podpisu, który podpis pod ustawą złożył w dniu 12. czerwca 2012 r.

 

Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

* * * * *