Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego…


25 czerwca 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Logo SDE

 

W dniu 20. czerwca br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 692 została ogłoszona Ustawa z dnia 25.05.2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Vacatio legis dla wprowadzonych niniejszą ustawą zmian został określony na 14 dni od daty ogłoszenia. W pracach nad zmianami, uczestnicząc w posiedzeniach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka udział brali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów z przewodniczącym Andrzejem Martuszewiczem na czele oraz ekspertem KRK- Krzysztofem Stasiakiem. Krajowa Rada Kuratorów przedstawiła również w toku procesu legislacyjnego opinię z dn. 05.02.2012 r. dotyczącą projektu Ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sama Ustawa wprowadziła dość istotne zmiany z punktu widzenia sądowego kuratora zawodowego, który prowadzi czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

więcej

* * * * *