Ośrodki kuratorskie – podsumowanie pokonferencyjne.


31 maja 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Fragment wiersza anonimowego autora, wychowanka Ośrodka Kuratorskiego w Człuchowie.

konferencja-jpg.jpg

 

W dniu 10. maja 2012 r. w Warszawie w Galerii Porczyńskich odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. Ośrodki kuratorskie- szansa na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym. Konferencja została zorganizowana przez Krajową Radę Kuratorów reprezentowaną przez przew. Andrzeja Martuszewicza i PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie reprezentowaną przez Jego Magnificencję prof. Marka Konopoczyńskiego. Honorowym Patronatem Konferencję objął Minister Sprawiedliwości- Jarosław Gowin.

Na konferencję przybyło blisko 300 uczestników, nie tylko reprezentantów kuratorskiej służby sądowej. Wśród słuchaczy byli przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, środowisk naukowych, wychowawców i kierowników ośrodków kuratorskich, kuratorów sądowych, sędziów rodzinnych, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność wspierającą resocjalizację nieletnich.

Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Stanisław Chmielewski- Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki- Sekretarz StanuElżbieta Matejka- Radca Ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Obecni byli ponadto SSO Teresa Bronowska- Sąd Okręgowy w Olsztynie, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Jakub Śpiewak- Doradca Rzecznika Praw Dziecka, Prezes Fundacji Kidprotect.pl, Agnieszka Tempczyk- Specjalista w Zespole Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Gen. Krzysztof Keller- z-ca Dyrektora Generalnego SW, przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w osobach Bogny Chmielewskiej i Elżbiety Czyż, Ewelina Wojtera- kurator specjalista delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości DWOiP, Wiesław Kołak z Zarządu Głównego TPD, Prezesi Stowarzyszeń Kuratorskich oraz Romuald Sadowski- Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy.

 

Poniżej zapraszamy serdecznie Państwa do zapoznania się z podsumowaniem pokonferencyjnym:

 

Teleexpress- wydanie z dn. 10. maja 2012 r.

 

* * * * *