Odeszła…


21 marca 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Pożegnanie - Barbara Gościcka

* * * * *

Statystyka 2011. Graficzna prezentacja danych.


13 marca 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Graficzna prezentacja danych statystycznych.

 

Przyjazny sposób prezentacji danych i innych treści, to znak rozpoznawczy dla dr. Tadeusza Jedynaka– kuratora specjalisty, Kuratora okręgowego w Słupsku, autora wielu opracowań ważnych dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej. Poniżej prezentujemy jedno z ostatnich opracowań, obrazujące tym razem stan Kuratorskiej Służby Sądowej, sporządzone na podstawie danych statystycznych zawartych w drukach MS-S40 za 2011 rok.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów serdecznie dziękuje za przygotowanie załączonej prezentacji panu dr. Tadeuszowi Jedynakowi, która poza walorami graficznymi, przyjaznymi dla odbiorcy, przedstawia w sposób przejrzysty istniejący stan. Prezydium dziękuje także panu Tadeuszowi Matwijewiczowi, kuratorowi specjaliście w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku, za stałą gotowość tworzenia oprawy graficznej z wykorzystaniem graficznego logo Krajowej Rady Kuratorów, którego jest autorem oraz jego prezentacji w zamieszczonym opracowaniu.

 

 • Kuratorska Służba Sądowa 2011

 •  

  W sytuacji wykorzystywania zamieszczonych materiałów, prosimy o powoływanie źródła i Autora.

  * * * * *

  Rzecz o biurowości. Opracowanie dr. Tadeusza Jedynaka.


  5 marca 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie,Niezbędnik |

  Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) 2012 , to kompleksowe opracowanie w formie dwóch dokumentów które jest nam miło przedstawić i zarekomendować. Autorem opracowania jest pan  dr Tadeusz Jedynak– kurator specjalista, Kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Ekspert Krajowej Rady Kuratorów i autor wielu opracowań ważnych dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej, mających przede wszystkim istotny walor edukacyjny. Autor także wielu opracować następnie przedstawianych kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości i Parlamentarzystom.

   Biurowość KSS - 2012.

  W sytuacji wykorzystywania zamieszczonych materiałów, prosimy o powoływanie źródła i Autora.

  * * * * *

  Kiedy rodzic porwał dziecko. Broszura informacyjna.


  2 marca 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

  Prezentujemy poniżej w formacie broszurę prawną Kiedy rodzic porwał dziecko, opracowaną przez Fundację ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Fundacja ITAKA, która powstała w 1999 r. jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która całościowo zajmuje się problemem zaginięcia. Celem prezentowanej publikacji jest opisanie zjawiska porwań rodzicielskich w aspekcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, umieszczenie go w szeroko rozumianym kontekście prawnym, wskazanie obszarów, w których przenika się ono ze zjawiskiem zaginięcia oraz służenie radą i wsparciem na rzecz rodzica, którego prawo do utrzymywania relacji z dzieckiem zostało naruszone.

   

   Kiedy rodzic porwał dziecko.

   

  * * * * *