Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.


13 lutego 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

dzien-pomocy-ofiarom-przestepstw.jpg

 

W dniach od 20 do 25 lutego 2012 roku organizowany jest, jak co roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w którego obchody od wielu lat włączają się także kuratorzy sądowi. W tegoroczone obchody poza Ministerstwem Sprawiedliwości aktywnie włączyły się również Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Komornicza. W Ośrodkach Szkolenia Straży Granicznej dla słuchaczy będą w tym czasie organizowane wykłady, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z ochroną praw ofiary przestępstwa handlu ludźmi. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

 Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” różni się od przyjętej w latach ubiegłych. Dotychczas w sądach organizowane były dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem porad udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe oraz kuratorzy sądowi. W tym roku w dniach 20-25 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku. Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny, który polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz w zakresie postępowania wykonawczego, kuratorzy sądowi i komornicy. Pełna lista Ośrodków, dostępna jest na plakacie promującym.

 

Zapraszamy poniżej do zapoznania się z materiałem promującym tę akcję:

—> Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2012 <—

—> Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem <— 

 

W Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw jest organizowany od kilku lat, a zrodził się w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku, jako idea mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin, i związana była z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce, dzień ten Sejm RP ustanowił Dniem Ofiar Przestępstw, przyjmując w dniu 12. lutego 2003 r. Ustawę o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. Nr 59 poz. 517).

* * * * *