Odeszła…


27 lutego 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Pożegnanie Teresy Gałan

* * * * *

Pożegnanie…


24 lutego 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Pożegnanie Joanny Wolf

* * * * *

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – konferencja.


20 lutego 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu dzisiejszym o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, rozpoczynająca tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W konferencji, której celem było pokazanie zaangażowania wielu środowisk w podejmowanie kompleksowych działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości udział wziął Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, pan Andrzej Martuszewicz oraz Sekretarz KRK, pani Anna Janus-Dębska.

 

 Konferencja w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, inaugurująca Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 

W konferencji wzięli udział również m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Michał Królikowski, Zastępca Prokuratora Generalnego- Marzena Kowalska, Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych- Maciej Bobrowicz oraz przedstawiciele Policji i adwokatury.

Od dzisiaj do najbliższej soboty (25 lutego) każdy zainteresowany może zgłosić się po bezpłatną poradę prawną. Specjaliści dyżurować będą w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie całego kraju.

 

Pełna informacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – ZAPRASZAMY.

* * * * *

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.


13 lutego 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

dzien-pomocy-ofiarom-przestepstw.jpg

 

W dniach od 20 do 25 lutego 2012 roku organizowany jest, jak co roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w którego obchody od wielu lat włączają się także kuratorzy sądowi. W tegoroczone obchody poza Ministerstwem Sprawiedliwości aktywnie włączyły się również Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Komornicza. W Ośrodkach Szkolenia Straży Granicznej dla słuchaczy będą w tym czasie organizowane wykłady, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z ochroną praw ofiary przestępstwa handlu ludźmi. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  więcej

* * * * *