Francuscy stażyści w Polsce po raz kolejny.


12 stycznia 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W październiku 2011 roku w Krakowie miała miejsce czterodniowa kolejna już wizyta studyjna francuskich stażystów-dyrektorów służby kuratorskiej z Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej w Agen we Francji, która stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Uczestnikami stażu były panie Karen BonheurAurelie Demmer, których pobyt w Polsce został zorganizowany we współpracy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie oraz Krajowej Rady Kuratorów, a wizytę koordynował kurator specjalista Jolanta Mochol– delegat do KRK z okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Wizyta stażystów francuskich w Krakowie - październik 2011.

 

Sprawna organizacja pobytu stażystów możliwa była dzięki przychylnej postawie pani Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, bardzo dużemu wsparciu ze strony Kuratora Okręgowego Ewy Brzozowskiej-Bartosik i jej zastępców: Marii Baran i Janiny Dziuban oraz ogromnemu zaangażowaniu kuratorów liniowych, którzy w języku angielskim przygotowali i zaprezentowali materiały merytoryczne. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział Przewodniczącego KRK Andrzeja Martuszewicza, który w ramach własnego urlopu uczestniczył w pierwszym dniu wizyty stażystów, dokonując szczegółowej prezentacji roli i osiągnięć samorządu kuratorskiego w budowaniu polskiej służby kuratorskiej.

 

Francuscy stażyści w Krakowie - październik 2011 Francuscy stażyści w Krakowie - październik 2011 Francuscy stażyści w Krakowie - październik 2011

Podsumowując całość wizyty można stwierdzić, że mimo braku środków finansowych wizyta ta została bardzo dobrze przygotowana pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, dowodząc, że jesteśmy służbą w pełni profesjonalną. Do takiej oceny upoważnia pismo z podziękowaniami, jakie na ręce Przewodniczącego KRK Andrzeja Martuszewicza, w związku ze współorganizacją przez kuratorów okręgu krakowskiego w dniach 10-14 października 2011 r. stażu dla kuratorów z ENAP złożył zastępca Dyrektora KSSiP, pan Adam Czerwiński.

 

* * * * *