Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku.


4 stycznia 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste i oficjalne otwarcie przez prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku Tomasza Kałużnego Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Jest to pierwsza tego typu placówka w Białymstoku, mieście liczącym prawie 300 tys. mieszkańców, która została reaktywowana po ponad 20 letniej przerwie. Ośrodek, który jest przeznaczony dla 20 nieletnich został uruchomiony przez białostocki Sąd Rejonowy na początku października 2011 r., lecz pierwsi podopieczni pojawili się w nim w listopadzie, kiedy uprawomocniły się pierwsze postanowienia Sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego z mocy Ustawy z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

 Oficjalne otwarcie Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku. W środku: prezes SR w Białymstoku. Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku. Na pierwszym planie: kurator okręgowy SO w Białymstoku Andrzej Rzepniewski. Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku. W środku: Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Kierownikiem Ośrodka została pani Ela Mirosławska– kurator specjalista III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej SR w Białymstoku. Zajęcia w ośrodku prowadzą również kuratorzy IV ZKSS Sądu Rejonowego w Białymstoku, pani Teresa Roszkowska– kurator specjalista i pan Łukasz Szekowski– kurator zawodowy oraz pani Barbara Wilczewska, która pełni funkcję kuratora społecznego w pionie rodzinnym SR w Białymstoku. Zajęcia w ośrodku, który został zlokalizowany na osiedlu Nowe Miasto, odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00-19.00. Lokal udostępniła jedna ze spółdzielni mieszkaniowych. Do dyspozycji uczestników są trzy pomieszczenia: sala do odrabiania lekcji, sala komputerowa z łączem internetowy oraz w pełni wyposażone zaplecze kuchenne.

 

 otwarcie Ośrodka Kuratorskiego. Na zdjęciu Naczelnik Prewencji białostockiej Policji. otwarcie ośrodka kuratorskiego w Białymstoku Otwarcie ośrodka kuratorskiego w Białymstoku

 

W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele Sądu Okręgowego w Białymstoku z prezesem SSO Krzysztofem Chojnowskim na czele, Marszałek Województwa Podlaskiego, pan Jarosław Dworzański oraz Naczelnik Wydziału Prewencji białostockiej Policji, komisarz Kamil Tomaszczuk. Obecny był również Kurator Okręgowy w Białymstoku, pan Andrzej Rzepniewski ze swoim zastępcą, panią Elżbietą Chomczyk oraz kierownicy zespołów kuratorskich Sądu Rejonowego w Białymstoku. Każdy zaproszony gość otrzymał ozdoby choinkowe i upominki, które pod opieką rodzinnych kuratorów sądowych wykonali uczestnicy pierwszych zajęć w ośrodku.

 

img_0524.JPG img_0529.JPG img_0518.JPG

 

Tryb i szczegółowe zasady tworzenia i znoszenia ośrodków kuratorskich, sposób wykonywania nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi, ich organizację i zakres działania, mając w szczególności na względzie dobór właściwych metod wychowania resocjalizacyjnego w środowisku pobytu nieletniego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 05.10.2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. Nr 120 poz. 1294).

 

Materiały i zdjęcia z tego wydarzenia zostały udostępnione przez Biuro Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku za co administracja strony dziękuje.

* * * * *