Zmiany w ustawie Kodeks karny wykonawczy oraz w niektórych innych ustawach.


2 stycznia 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Obrazek paragrafu

Z dniem 31. grudnia 2011 roku upłynął okres vacatio legis dla Ustawy z dnia 16. września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240 poz. 1431), która tym samym weszła w życie z dniem 1. stycznia 2012 roku. Ustawa ta wprowadziła wiele, dość znaczących zmian w ustawie Kodeks karny wykonawczy, jak i wniosła również zmiany m.in. w ustawie Kodeks karny i innych ustawach.

Z dniem 1. stycznia 2012 roku weszły również w życie zmiany dotyczące m.in. Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, które pierwotnie miały obowiązywać od 1. lipca 2011 roku, lecz zmiana tego terminu została wymuszona uchwaloną w kwietniu 2011 r. Ustawą zmieniającą Ustawę z dn. 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129 poz. 734).

* * * * *