Brunon Hołyst i Ewelina Wojtera wspólnie o wiktymizacji.


15 grudnia 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Literatura |

Jest nam niezmiernie miło poinformować o publikacji, która w bieżącym roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie (WSAS), pt. Wiktymizacja społeczeństwa polskiego w świetle badań ogólnopolskich. Przyjemność ta jest tym większa, iż publikacja ta została wspólnie opracowana przez panią Ewelinę Wojtera- starszego kuratora zawodowego w Sądzie Rejonowym w Kutnie, obecnie oddelegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta– światowej sławy uczonego, prawnika specjalizującego się głównie w kryminologii i kryminalistyce, współtwórcy polskiej wiktymologii i suicydologii, doktora Honoris Causa, nadanego przez Uniwersytet w Białymstoku. Dla naszego środowiska jest to rzecz niezwykle nobilitująca, kiedy kurator sądowy może na wysokim poziomie publikować wspólnie z tak znamienitym uczonym.

 

 Okładka publikacji E.Wojtery i B.Hołysta.

 

Przedmiotem niniejszej publikacji są badania, których rezultaty zostały oparte na szerokiej bazie danych empirycznych w skali całego kraju (w latach 1995-2010) i stanowią nader oryginalny wkład w rozwój tak nowoczesnej dziedziny nauk prawnych, jak wiktymologia, której współtwórcą w skali światowej jest prof. Brunon Hołyst. Zapraszamy do lektury, a pani Ewelinie Wojtera serdecznie gratulujemy.

* * * * *