W Poznaniu także dyskutowali o karze ograniczenia wolności.


16 listopada 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Herb Miasta Poznań Budynek Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32

 

Poznań to kolejne miasto, w którym odbyła się Konferencja pt. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych, której patronował honorowo Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Pan Stanisław Chmielewski. Konferencja odbyła się w dniu 26. września br. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, a jej organizatorem był Prezes tego Sądu- SSA Henryk Komisarski. W konferencji udział wzięło około 200 osób wśród których obecni byli m.in. Pan Stanisław Chmielewski– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Krzysztof Mycka– Naczelnik Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan prof. dr hab. UAM Wiesław Ambrozik, Pan Andrzej Martuszewicz– Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pani ppłk. Teresa Wojtaszyk– Dyrektor OISW w Poznaniu, Pan SSO Piotr Hejduk– Przew. Wydziału Penitencjarnego SO w Poznaniu oraz przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.

Andrzej Martuszewicz- Przewodniczący KRK od lewej: Prezes SO w Poznaniu i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od lewej: Prezes SO w Poznaniu; Sekretarz Stanu w MS; Kurator Okręgowy w Poznaniu- Pani Irena Szostak; Naczelnik Wydziału Kurateli

 

W opinii uczestników, Konferencja była bardzo udana, wartościowa pod względem merytorycznym, jak i ukazała jaką ważną rolę odgrywa kara ograniczenia wolności w całym systemie polityki karnej państwa.

 

Poniżej do pobrania materiał informacyjny z Konferencji, przygotowany przez pana Wojciecha Mroczkowskiego- Kuratora Specjalistę w Biurze Kuratora Okręgowego w Poznaniu oraz materiał poglądowy pt. Wykonywanie kary ograniczenia wolności w praktyce.

 

 ikona dokumentu PDF

 

* * * * *