W Elblągu o karze ograniczenia wolności…


2 listopada 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Herb ElblągaRatusz Staromiejski

 

W środę, 5 października br., w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu pod Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego odbyła się konferencja pt. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych, organizowana wspólnie przez Prezydenta Elbląga Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Sławomir Stasiorowski– Delegat do Krajowej Rady Kuratorów okręgu elbląskiego, starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Iławie, który zarazem przewodniczył Komitetowi organizacyjnemu, w którego skład zostali powołani także: Marzena Zabroń– Zastępca Kuratora Okręgowego w Elblągu, SSO Ewa Nowaczyńska– Kierownik Szkolenia, a także Adam Jocz– Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Elblągu.

 

od lewej: SSO Ewa Pietraszewska- Prezes SO w Elblągu, SSA Anna Skupna- Prezes SA w Gdańsku, Andrzej Martuszewicz- Przew. KRK Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Stanisław Chmielewski Sala konferencyjna w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu 

W konferencji udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku- SSA Anna Skupna, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Andrzej Martuszewicz, a także inni przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów, przedstawiciele świata nauki, władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa i prokuratury, Służby Więziennej, Policji, podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz sądowi kuratorzy zawodowi Okręgu elbląskiego. Głównym założeniem Konferencji było poszerzenie wiedzy w temacie usprawnienia współpracy pomiędzy organami terytorialnymi i sądami w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności, jak i w ogóle roli kary ograniczenia wolności w systemie polityki karnej Państwa.

 

Adam Syldatk - Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Prezydent Elbląga Prezydent Elbląga i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Anna Janus-Dębska - Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów Konferencja w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu od lewej: Grzegorz Nowaczyk- Prezydent Elbląga, Stanisław Chmielewski- Sekretarz Stanu w MS i SSO Ewa Pietraszewska- Prezes SO w Elblągu

prof. dr hab. Marek Konopczyński - Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie Krzysztof Mycka - Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji

Uwaga: po najechaniu kursorem na fotografię, dostępny jest opis zdjęcia.

 

Poniżej zachęcamy do zapoznania sie z materiałem informacyjnym dot. Konferencji, przygotowanym przez Sławomira Stasiorowskiego- Delegata do KRK z okręgu elbląskiego i przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji:

Administracja strony dziękuje UM w Elblągu za udostępnienie zdjęć z tego wydarzenia.

* * * * *